Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Anders Tegnell: “Sjukvården kommer klara coronakrisen – om man får tid på sig”

Av Redaktionen, 2020-03-27
redaktionen@nordfront.se

CORONAKRISEN. Finska Hufvudstadsbladet har tagit del av svenska Folkhälsomyndighetens prognoser för smittspridningen av Covid-19 i Sverige. Man intervjuar även statsepidemiologen Anders Tegnell, som är optimistisk inför den svenska sjukvårdens förmåga att klara av pandemin.

När det gäller smittspridningen av Covid-19 så har Sverige enligt Folkhälsomyndigheten till skillnad från flertalet andra länder i Europa ännu inte kommit till ”dag noll”, den dag då grafen över antalet allvarligt sjuka gör en kraftig böj uppåt, rapporterar finska Hufvudstadsbladet.

Folkhälsomyndigheten räknar med att vårdbehovet efter dag noll kommer att variera mellan olika regioner:

Region Skåne spås behöva 500 slutenvårdsplatser och 200 intensivvårdplatser under de 80 dagar som följer efter dag noll. Region Dalarna tros vara i behov av 110 slutenvårdsplatser och 40 intensivvårdsplatser under 64 dagar. I Stockholm kommer behovet vara 110 slutenvårdsplatser och 250 intensivvårdsplatser under 64 dagar, räknar man med.

Andra experter har dock kommit med helt andra prognoser. Andreas Fischer, kirurg och ordförande för yrkesföreningen Sjukhusläkarna Stockholm, påpekade exempelvis i en intervju med Expressen att det inte är otroligt att 10 procent av Stockholms invånare kan smittas. Enligt Fischer skulle detta innebära att över 2 000 smittade kan komma att behöva intensivvård i regionen, samtidigt som det normalt bara finns 90 platser redo hos sjukvården.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, hävdar till Huvfudstadsbladet att intensivvårdsavdelningarna ute i regionerna står redo att täcka detta behov ”om de får tid på sig”.

Tegnell fortsätter:

— Det borde kunna funka och jag tycker att det ser positivt ut, mer positivt än för ett par veckor sedan.

En jämförelse med länder som Storbritannien och Tyskland bekräftar enligt Hufvudstadsbladet Folkhälsomyndighetens bedömning att Sverige ännu inte nått den tidpunkt då antalet insjuknade börjar stiga kraftigt. Detta tror Folkhälsomyndigheten dessutom kommer att ske vid olika tillfällen i olika regioner.

Tegnell menar i intervjun att denna spridning över tid är en fördel, då den underlättar för olika regioner att hjälpa varandra. Han uttrycker en förhoppning att infallandet av dag noll kan dröja till sommaren, då flera faktorer, däribland klimatet, tros kunna dämpa smittspridningen.

Han menar vidare att anledningen till att dag noll inträffar senare i Sverige än i flera länder kan vara de åtgärder som vidtagits av Folkhälsomyndigheten.

Avslutningsvis berättar statsepidemiologen att prognoserna för smittspridningen i Sverige gjorts med utvecklingen i Kina och norra Italien som bas. Denna modell har sedan justerats för att passa in på svenska förhållanden. Dock räknar man med att behöva modifiera prognoserna vartefter.

Anders Tegnell och Folkhälsomyndighetens arbetsmetoder och prognoser har dock starkt ifrågasatts av ett stort antal läkare, forskare och experter. Under gårdagen kunde Nordfront exempelvis rapportera att över 2 000 svenska forskare har skrivit på ett upprop där man kräver att Folkhälsomyndigheten överger sina nuvarande strategier för att istället ansluta sig till Världshälsoorganisationens (WHO) betydligt striktare rekommendationer, såsom de flesta andra euopeiska länder har gjort.


  • Publicerad:
    2020-03-27 07:00