INRIKES. En överläkare och chef för Svenskt Perioperativt Register är djupt bekymrad över de växande köerna till operationer inom svensk sjukvård. Han pekar på det fysiska och psykiska lidande som de väntande utsätts för.

Nordfront har tidigare skrivit om tillståndet för svensk sjukvård och dess bristfälliga krisberedskap som coronapandemin har tydliggjort.

Nu kommer nyheter om oroande statistik över antalet inställda operationer i landet.

SVT uppger att coronapandemin till dags dato har förorsakat 44 000 avbokade operationer i Sverige. 157 000 personer väntar i nuläget på operation och tusentals fler ansluter varje vecka till kön. Det rör sig om alltifrån direkt livsavgörande operationer som hjärtoperationer till olika ortopediska ingrepp.

Det var i mars, vecka 11, som pandemin började tvinga sjukhusen att ställa in operationer i väsentligt högre grad än tidigare. Det visar statistik från Svenskt Perioperativt Register (SPOR). Minskningen av antalet operationer är nämligen mest markant från vecka 11 till vecka 19.

— För samhället innebär de här nya vårdköerna betydligt mera sjukskrivningar. För individerna innebär det ökat lidande, kommenterar Gunnar Enlund, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och chef för SPOR.

Medan antalet operationer på svenska sjukhus generellt under vecka nitton minskade med sextiotvå procent utmärker sig regionerna Sörmland och Norrbotten med en åttioprocentig minskning.

Enlund påpekar att minskningen får såväl fysiska som psykiska konsekvenser för de drabbade:

— Det finns forskning som visar att människor som drabbas av en avbokad operation blir väldigt besvikna. Frekvensen hjärtinfarkter går upp, sjukskrivningstalen blir längre och rehabiliteringstiden blir längre.

Innan corona slog till hade Sverige en operationskö på 113 000 personer. Kön har på senare år vuxit i ökande takt, även innan pandemin. 2011 var siffran 91 000 att jämföra med dagens 157 000.

Vart den här utvecklingen kommer hinna leda innan coronapandemin är över är oklart, vilket Enlund ser som en stor utmaning:

— Det är ett jätteproblem. De här vårdköerna kommer att nå en sådan storlek, så att även när vi når full kapacitet så håller vi egentligen bara jämt skägg med allt nytt som kommer in. Så för att lösa det behövs någon riktig extrasatsning, säger han.


  • Publicerad:
    2020-05-18 19:35