INRIKES. Just nu försöker forskare på Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund ta reda på om coronaviruset kan överleva i luften. Man antar att viruset i vissa situationer kan smitta via aerosoler, som är små luftburna partiklar.

Coronaviruset smittar enligt vad vi vet framförallt genom kontaktsmitta och droppsmitta via nysningar och hosta.

Men nu utgår även en grupp forskare från Lund att viruset kan spridas på större sätt än så, närmare bestämt via själva luften. Frågor man ställer sig är till exempel när i så fall smittan sprids från patient till luft, hur mycket virus vi i så fall andas in, om det är frågan om så pass stora mängder att någon ska kunna bli sjuk av dem, och så vidare.

Insamlingen av luftprover på infektionskliniken i Lund har pågått i ett par veckor, och mätningarna görs med instrument som är specialbyggda för att samla in biologiska ämnen från luft.

En av de forskare vid Lunds universitet som under flera år har studerat luftburen smittspridning, där bland annat vinterkräksjukan har varit i fokus, är docent Jakob Löndahl som också är ansvarig för forskningsprojektet.

—  Coronaviruset är naturligtvis i fokus nu eftersom vi är i akut behov av mer kunskap om den luftburna smittspridningen, säger Löndahl.

Löndahl säger också att den största utmaningen med mätningarna inne hos patienterna är att minimera alla typer av smittrisker.

De första luftproven från patientrummen har nu samlats in, men resultaten kommer att dröja ytterligare en tid. Först väntar en laboratorieanalys då proverna koncentreras för att det genetiska materialet ska kunna avläsas och eventuella virus identifieras. Om allt fungerar som det ska så ska det inom de närmaste veckorna finnas primära resultat.

Källor:
Svenska forskare tar reda på om corona sprids i luften
Det här vet vi om coronaviruset


  • Publicerad:
    2020-03-25 19:00