Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

”Krigsförbrytare!” Publiken avbröt den förra ministerns tal

Vreden ångade i luften ”Den skyldiga till så mycket sexuellt våld har ingen talan i frågan.”

Ny studie: Liberaler mindre empatiska än konservativa

Är ”hårda” i sitt moraliserande gentemot oliktänkande Konservativa mer förstående.

Finska justitiedepartementets fulspel som ska förinta Blåsvarta rörelsen

Hoppas på domstolens samarbetsvilja Ansvarig minister är sannfinländare.

Michail Gorbatjov är död

Sovjetunionens siste ledare och förste president Främst ihågkommen för ”glasnost” och ”perestrojka”.

Därför finns det inga afrikanska hippies

Vad är bäst för vårt folk? Att vi lever i ett utdöende fredligare samhälle eller att vi överlever i ett konfliktfyllt samhälle? 

Vi lever allt mer under ett auktoritärt liberalt styre

Demokrati och liberalism är inte synonymer även om liberalerna vill få dig att tro det Nu vill de utöka skyddet för sin syn på aborträtten.

Ledamot i Sveriges Riksdag tjänar sitt folk – kurderna

NATIONELLT HYCKLERI. En ”nationalistisk” kurd och riksdagsledamot för Liberalerna vill splittra 3-4 länder för att skapa ett etniskt Kurdistan medan hon förnekar svenskarna rätten till sitt land.

Proletären: Det liberala viruset bereder väg för coronaviruset

CORINAKRISEN. En artikel i tidningen Proletären beskriver hur coronaviruset frodas i en global ekonomi ansatt av det liberala viruset. Medan vaccin mot det förra viruset ännu saknas, beskrivs vaccinet mot det senare utgöras av kamp mot globalism och för socialism.

Liberal ledare: Sverigebilden förbättras om vi läser mindre om “invandring och invandrare”

SVERIGE. I en ledare i Södermanlands Nyheter förklaras för läsarna vad de ska tänka på och hur de ska tänka för att ha ”en positiv Sverigebild”

CUF vill legalisera barnsex

INRIKES. Centerns Ungdomsförbund, CUF, ansluter sig nu till den ultraliberala frontlinjen och förespråkar att barnsex ska bli lagligt. De vill avskaffa ”byxmyndighetsåldern”, det vill säga yngsta legala åldern att ha sex vilken idag är 15 år.

Satanistiska samfundet har godkänts som trossamfund i Sverige

RELIGION. Den statliga myndigheten Kammarkollegiet har godkänt Satanistiska samfundet som registrerat trossamfund i Sverige – dock utan statliga bidrag eller vigselrätt.

Putin sågar västliberalismen: “Invandrare kan begå brott utan konsekvenser”

UTRIKES. Vladimir Putin sågar liberalismen i väst.

Liberal kvinna i Sibirien knivhögg sin exman — visar upp resultatet på sociala medier

DEGENERERING. Den sibiriska modern högg sin exmake i magen. Efter att ha visat upp resultatet av sitt våld på VK är det mest parets tvååriga dotter som får moraliskt stöd av upprörda följare.

Har de “västerländska” värderingarna av i dag någon framtid?

VECKANS FRÅGA. Har de liberala så kallade ”västerländska” värderingar någon framtid i det mångkulturella Europa som liberaler så fanatiskt eftersträvar?

I kölvattnet av Pride – liberaler vill legalisera djursex

HBT-FRÅGOR. Nu vill Liberala ungdomsförbundet att tidelag som förbjöds 2014 återigen ska bli lagligt.