Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Pandemi i perspektiv

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson försöker reda ut förvirringen kring viruskatastrofen och ställer det i förhållande till historiska prövningar.

Riksdagen vill tillåta spridning av HIV – röstade för att ta bort informationsplikten

FOLKMORDET. Riksdagen vill avskaffa informationsplikten för HIV-positiva och göra det lagligt för HIV-smittade att ha oskyddat sex utan krav på att informera partnern om sin sjukdom.

Pedofiltradition i Afrika

AFRIKA. En HIV-positiv man vid namn Eric Aniva jobbar som en av tio sexuella "helare" i ett område i södra Malawi. Hans jobb är att under tre dagar våldta unga flickor som fått sin första mens. Om de inte genomgår ritualen kanske deras familj och by drabbas av sjukdom och död enligt traditionen.

Förebyggande HIV-medicin till bögar

EUROPA. Det europeiska läkemedelsföretaget EMA vill att EU ska godkänna HIV-läkemedlet ”Truvada” och att detta ska ges till bögar i förebyggande syfte. Detta då de löper större risk än andra att smittas av HIV.

Nu får bögar lämna blod även i USA

HÄLSA. Homosexuella män får nu lämna blod även i USA efter att landet upphävt förbudet som infördes i samband med att hiv-viruset började att spridas för över trettio år sedan.

Ukraina lyfter förbudet mot hiv-positiva besökare

UTRIKES. Efter krav från EU har Ukraina nu valt att lyfta på reserestriktionerna för hiv-positiva människor.

Främling med HIV härjade på Island

ISLAND. En HIV-smittad man från Nigeria har under det senaste året haft oskyddat sex med ett 20-tal kvinnor på Island utan deras vetskap om sjukdomen. Nu sitter han häktad i väntan på utredning.