MEDICIN Ett bögpar har lyckats sprida apkoppor till sitt husjur Forskare säger att det är första fallet där en hund fått apkoppor av människor.

Den 10 juni 2022 kom två män som beskrivs leva som ”icke-exklusiva partners” in till Pitié-Salpêtrière sjukhus i Paris, Frankrike för att få behandling för sina apkoppor. Den ena hälften i förhållandet är enligt The Lancet [Varning för obehagliga bilder i källa. reds. anm] en 44-årig HIV-positiv latino och den andra hälften är 27 år, vit och HIV-negativ.

De båda männen, som alltså ofta har andra sexuella partners, fick efter sina senaste äventyr anala sårbildningar, sex dagar efter att de hade haft sex med andra partners.

Tolv dagar efter bögparets första symptom syntes, började deras 4-åriga hund uppvisa symptom såsom sårbildningar på slemhinnor och varblåsor på buken. Ett PCR test bekräftade sedan att hunden också är smittad av apkoppsviruset. Bögparet säger också att de sover med den smittade hunden.

The Lancet skriver också:

I endemiska länder har enbart vilda djur (gnagare och primater) funnits bära på apkoppsviruset. Dock har präriehundar i USA liksom Primater i Europa som varit i kontakt med importerade, infekterade djur rapporterats sprida apkoppsviruset. Smitta bland tamdjur såsom katt och hund, har aldrig rapporterats.

Både amerikanska Center For Disease Control och brittiska experter har åtminstone sedan 27 maj respektive 24 juni rekommenderat att personer smittade med apkoppsviruset ska hålla sig isolerade från sina husdjur.