MEDICIN. Det europeiska läkemedelsföretaget EMA vill att EU ska godkänna HIV-läkemedlet ”Truvada” och att detta ska ges till bögar i förebyggande syfte. Detta då de löper större risk än andra att smittas av HIV.

homobryllup

Snart kan bögar ha fortsatt oskyddat sex utan att oroa sig över HIV.

EMA, som är ett europeiskt läkemedelsföretag, vill nu att HIV-läkemedlet ”Truvada” ska godkännas av EU och ges till bögar i förbyggande syfte. Detta då män som har oskyddat sex med andra män löper högre risk än andra människor att smittas av HIV. Studier har visat att läkemedlet är förebyggande mot smitta och sägs även vara kostnadseffektivt.

— I mina ögon är det här läkemedlet ett viktigt instrument för att få ner smittspridningen i HIV, säger professor Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet.

EMA:s rekommendation om förebyggande HIV-medicin till bögar skickas till EU-kommissionen som tar det formella beslutet ifall det ska godkännas eller inte.

Källa:
Medicin som förebygger HIV på väg


  • Publicerad:
    2016-07-23 12:00