EUROPA. Frankrike har tidigare inte tillåtit att homosexuella män lämnar blod eftersom riskerna är för stora. Det kan dock bli ändring på det nu när ett nytt lagförslag röstats igenom i landets nationalförsamling.

homo-judar

Sedan 1983 har det varit förbjudet för bögar som någonsin haft sex med en annan man att lämna blod. Anledningen till att lagen kom till var rädslan för att patienter som tog emot blodet kunde bli smittade av HIV-viruset.

Nu kan det dock bli ändring på det då Frankrikes nationalförsamling anser att ”Ingen kan uteslutas från att donera blod på grund av sin sexuella läggning”. Nationalförsamlingen röstade nyligen enhälligt igenom en lagändring. Lagändringen måste dock godkännas av senaten innan den kan tas i bruk.

— Det kommer gå fort, det är en fråga om veckor eller månader, menar Marisol Touraine som är social- och hälsominister.

Landets nationella rådgivande etiska kommitté är dock mycket kritiskt till en ändring av lagen.

Sverige gillar

Den svenska socialstyrelsen står bakom den franska lagändringen som man menar är ett steg i rätt riktning.

— Lagformuleringsförslaget är i mina ögon ganska vagt, men går i rätt riktning som innebär att man gör en individuell prövning. Förut var en man som haft sex med män automatiskt nekad att lämna blod, nu har man rätten att bli prövad som donator, säger Helena Ström, utredare på Socialstyrelsen.

I Sverige måste bögar som lämnar blod ha levt i celibat under ett år för att kunna donera blod. Samma regler gäller även i bland annat Storbritannien, Finland, Ungern och Tjeckien.

Källa:
Franskt förbud för homosexuella att donera blod på väg bort


  • Publicerad:
    2015-04-14 17:55