USA. Det New York-baserade bolaget Advertising Council har producerat en film som saluför sexuella avvikelser och onaturliga familjekonstellationer.

Det amerikanska bolaget Advertising Council beskrivs som en ideell organisation som producerar, distribuerar och främjar samhällsinformation på uppdrag av olika sponsorer, inklusive ideella organisationer, icke-statliga organisationer och statliga myndigheter.

Nu har man startat en kampanj för att göra människor medvetna om att de kan vara undermedvetet fördömande, trots att de inte vill vara det. Detta får till följd att avvikande grupper i samhället mår dåligt och blir särbehandlade menar man:

Orsaken kan vara att vi faktiskt är diskriminerande – oavsiktligt. Vissa kallar det implicita fördomar. Implicita fördomar påverkar hur vi behandlar människor och hur vi interagerar med varandra. Bättre beskrivet kan det påverka någons förmåga att hitta ett jobb, säkra ett lån, hyra en lägenhet eller få en rättvis rättegång. För att sätta stopp för partiskheten måste vi bli medvetna om den. Och då måste vi göra allt som står i vår makt för att stoppa det i oss själva, andra och institutioner.


  • Publicerad:
    2015-03-05 18:30