SVERIGE. Homosexuella har startat en kampanj för att pressa myndigheterna till att låta medlemmar från den extrema riskgruppen att få donera blod.

I Sverige idag har homosexuella en karantäntid på ett år från och med att de haft samlag med andra män tills att de kan ge blod. Med den nya kampanjen #regnbågsblod kräver homosexuella nu att få donera blod på samma villkor som helt vanliga människor.

Orsaken till att homosexuella inte får donera blod är för att det är en extrem överrepresentation av hiv och andra sjukdomar inom denna typ av grupp. Nordfront har tidigare rapporterat om det homosexuella fenomenet ”bugchasing” som innebär att homosexuella män har oskyddat sex med hiv-positiva män för att frivilligt bli smittade med hiv-viruset.

Den nya kampanjen har lanserats för att korta ner karantäntiden för homosexuella från tolv till tre månader.

— Vi menar att en karens på tre månader efter att du haft en ny sexpartner är det som behövs och det är ointressant om du är homosexuell eller inte, säger homofilen Tobias.

Tobias har lyckats övertala Socialstyrelsen att ändra formuleringarna på sin hemsida. Nu är hans mål att korta ner karantäntiden. Tobias blir nämligen ”kränkt” över att myndigheterna tar hänsyn till att homosexuella har flera sexpartners än vanliga människor.

Helena Ström från Socialstyrelsen skriver till Metro att det dock är omöjligt att ha en sådan kort karantäntid som de homosexuella kräver. Hon skriver:

Du kan inte, med de tester som används i Sverige, utesluta samtliga de smittämnen som EU-direktiven faktiskt kräver att samtliga medlemsstater tar på en potentiell blodgivare. Med en känsligare testdiagnostik kan karenstiden för detta sannolik kortas till fyra månader men inte till tre månader eftersom vi testar även för hepatiter, syfilis och så vidare som har längre tid från smittillfället fram tills dessa kan detekteras i blod.

Källor:
De vill att homosexuella män ska få ge blod
Svenske homoseksuelle krever å få donere blod


  • Publicerad:
    2019-06-19 21:45