SMITTA De aktuella misstänkta spanska fallen av sjukdomen, som uppstod i – och hittills belagts existera främst i – Västafrika, tyder på överföring genom kroppsvätskor vid homosexeullt könsumgänge.

Sporadiska fall av den ovanliga sjukdomen apkoppor har tidigare bekräftats i Europa och USA. Nu går spanska myndigheter ut med en varning för ett kommande utbrott.

De misstänkta fallen pekar mot överföring genom kroppsvätskor under sexuella relationer”, skriver spanska hälsoministeriet. Bekräftade fall av ”Monkeypox” har i Europa kunnat konstateras i bland annat Storbritannien, Portugal – och sjukdomen tycks nu alltså också ha nått Spanien.

Apkoppor, som orsakas av ett virus, överförs vanligtvis från djur till människa, med vid utbrott även mellan människor – och då antingen genom luftvägsöverföring eller via sexuella kontakter. Reuters rapporterar att spanska hälsomyndigheten nu utfärdat ett riksomfattande larm om ett förestående utbrott av apkoppor i landet.

Allt pekar på spridning genom bögeri

23 personer i Spanien har förevisat klara symtom förknippade med sjukdomen. Samtliga symptombärare är bosatta i Madridtrakten och en majoritet av dem säger sig haft intima relationer med andra män.

I ett uttalande från spanska hälsoministeriet står att läsa:

Generellt sett sprids apkoppor genom luftvägsöverföring, men egenskaperna hos de 23 misstänkta fallen pekar mot överföring genom kroppsvätskor under sexuella relationer.

— Det är inte troligt att apkoppor kommer att leda till en betydande smitta i Spanien, men det går inte att utesluta, kommenterar Fernando Simón på spanska hälsoministeriet, till tidningen El Pais.

Det första fallet av apkoppor i närtid belades i Storbritannien den 7 maj i år, då en man som just företagit en resa i Nigeria uppvisade tydliga symtom på sjukdomen. Därefter har nio fall kunnat konstateras i Storbritannien. Brittiska hälsomyndigheten har tillkännagivit att de flesta av de insjuknade i landet uppgivit sig vara antingen homosexuella eller bisexuella.

Under onsdagen bekräftade portugisiska myndigheter att fem fall av apkoppor konstaterats i landet. I USA rapporterades samma dag om det första fallet av apkoppor i närtid.

Sjukdomen apkoppor konstaterades för första gången i landet Kongo på 1970-talet men har först under de senaste decennierna på allvar spridits i Västafrika. Typiska symtom utgörs av koppor, feber och huvudvärk. Utslagen dyker vanligen först upp i ansiktet, för att sedan sprida sig över hela kroppen.

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten så är apkoppsvirus ”en distinkt art av ett så kallat ortopoxvirus” – som i mycket liknar smittkoppsvirus, men samtidigt skiljer sig något från detta.