ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Grafer över människors kollektiva rörelsemönster publiceras löpande av Google.

Skärmbild från Google.com

På sidan Covid-19 Mobility kan alla med internetuppkoppling se och ladda ner grafer över hur befolkningen i olika områden förändrar sina rörelsemönster på grund av coronaviruset och de av myndigheterna beslutade åtgärderna mot virusets spridning.

Google läser av mobiltelefoners position, antingen med den så kallade GPS-funktionen, eller genom att använda WiFi-nätverken eller mobilmasterna.

Graferna som genereras av Google publiceras sedan i pdf-format som kan laddas ner gratis. Graferna visar människors rörelsemönster och kategoriseras i olika typer av platser, som shoppingställen och besöksmål, apotek, parker, offentliga transportmedel, arbetsplatser och bostadsområden.

Antalet geografiska områden – länder – utökas efter hand.

De data som finns i dokumenten är upp till ungefär två dygn gamla, och de revideras fortlöpande. Alla uppgifter är anonymiserade, men data som ligger till grund för de kollektiva och anonymiserade uppgifterna är mycket specifik på detaljnivå. Denna information är hemlig av integritetsskäl, även om den kan delas mellan Google och valda tredjepartsaktörer.

Google skriver att de publicerade rapporterna om populationers rörelsemönster kommer att finnas tillgängliga under en begränsad tid; så länge som ansvariga inom offentlig sjukvård finner dem användbara i sitt arbete för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Det går också att se i grova drag i vilken utsträckning befolkningar följer lokala karantänregler eller liknande rekommendationer.


  • Publicerad:
    2020-04-06 14:30