UTRIKES. Google raderar aktivt påstådd desinformation från Donald Trump, men rena lögner från hans politiska motståndare får stå kvar. Detta berättar Ritesh Lakhar, en ny visselblåsare från IT-jätten.

När Donald Trump vann valet 2016 satt Google-anställda och grät i korridorerna och erbjöds senare terapi för att hantera valutgången, berättar Ritesh Lakhar, som är teknisk programansvarig på Googles avdelning för molntjänster.

I en inspelning beskriver han grundarna av Google som ”ultravänster” och berättar att han känner sig kvävd på sin arbetsplats på grund av den extrema vänsterpolitiska vridningen på företaget och bland dess anställda.

— Å ena sidan har du den här professionella eller oprofessionella attityden, men å andra sidan så har du en attityd som är ultravänster och hela din existens ifrågasätts, säger han.

Han menar att Google utövar en ofattbar kontroll över vilken information det amerikanska folket får ta del av och inte.

— Det är som att man spelar en selektiv gud.

Lakhar påpekar också att företaget aktivt använder sig av dubbla måttstockar och att Google aktivt raderar påstådd desinformation från Donald Trump och hans allierade – men i de fall Joe Biden eller någon annan inom demokraterna säger något liknande så får deras uttalanden ligga kvar.

— Om Trump vinner så kommer det att bli upplopp här, berättar han.

Vidare säger han också att makten ligger i sökresultaten och algoritmerna och att om någon söker på ”Donald Trump” så kommer nästan alla resultat som visas att vara negativa, men om man istället söker på ”Joe Biden” så visas positiva resultat upp istället.

Google-medarbetaren menar att sökmotorn på inget sätt är neutral och att det bland annat går att ”muta” företaget genom att erbjuda dem stora summor pengar för att vissa särskilda sökresultat ska komma fram när du söker på vissa fraser.

Lakhar har en bakgrund inom flera industriella och medicinska företag och menar att ingen av dem har den utpräglade politiskt vänstervridna kultur som präglar Google.

— Här är det som att dina politiska åsikter betyder mer än ditt arbete.

Han beklagar sig också över att Google aktivt arbetar för att lära kinesiska programmerare hur man utför amerikanska arbeten på exempelvis Google och berättar att han själv varit i Kina för Googles räkning för att utbilda personal som på sikt kommer att ersätta de amerikanska anställda.

Lakhar förklarar att han personligen vill lämna Google, delvis på grund av den toxiska miljön på arbetsplatsen men också för att sökmotorn raderar allt kontroversiellt och politiskt inkorrekt material.

— Vi har en yttrandefrihet. Båda sidor måste få ut sina åsikter, konstaterar han och menar vidare att Googles riktlinjer är något han moraliskt och etiskt inte kan omfatta.


  • Publicerad:
    2020-10-26 15:20