GLOBALISM. USA:s justitiedepartement har lämnat in en stämningsansökan mot Google rörande kartellbildning och konkurrenshämmande verksamhet i syfte att bevara egna monopolet.

Foto: Jürgen Plasser (CC BY-NC-SA 2.0).

I den stämningsansökan mot Google, som amerikanska justitiedepartementet nu lämnat in, hävdas att teknikföretagets syfte med att förhindra konkurrens förutom att ”bevara sitt monopol” även är att ”tillintetgöra konkurrenter till Googles egna sök- och reklamtjänster”.

Enligt en rapport från Reuters har elva stater ställt sig bakom justitiedepartementets initiativ mot internetjätten.

Reuters skriver att man i stämningsansökan anklagar Google för lagbrott och hänvisar till att företaget ”använder sin makt på marknaden till att neutralisera konkurrenter”.

Nyhetsbyrån fortsätter:

Stämningen är det största kartellbildningsfallet på en generation och jämförbar med stämningen mot Microsoft Corp som lämnades in 1998 samt målet mot AT&T, som ledde till slutet för Bellsystemet.

Google har ännu inte kommenterat den aktuella stämningsansökan.

Företaget hade 2019 intäkter till ett värde av 162 miljarder dollar, vilket har påpekats vara mer än staten Ungerns sammanlagda intäkter under samma år.

Sökning på mobiltelefoner – veritabelt monopol

Wall Street Journal (WSJ) skriver:

Departementet kommer att göra gällande att Google … upprätthåller sin status som en internets grindvakt genom ett olagligt nätverk av exkluderande och sammanhängande affärsöverenskommelser som utestänger konkurrenter, uppger offentliga tjänstemän. Regeringen kommer att påstå att Google använder miljardtals dollar ihopsamlade från reklamannonser på sin plattform för att betala mobiltelefoners tillverkare, leverantörer och webbläsare…att ha Google som sin förinställda sökmotor…Konsekvensen är att Google har pole position när det gäller sökande på hundratals miljoner amerikanska elektroniska enheter, med väldigt liten möjlighet för någon konkurrent att slå sig in, kommer regeringen hävda.

Det har tidigare rapporterats om att justitiedepartementet har planerat driva ett kartellbildningsmål mot Google.

Den nu aktuella stämningsansökan lämnades in efter att allmänne åklagaren Willam P. Barr uppgivits ha kört över de advokater, som sagt sig behöva mer tid på sig för att färdigställa en stämningsansökan mot teknikjätten.

Företaget ska varit föremål för undersökning i närmare ett år med dussintals advokater från justitiedepartementet verksamma i två grupper, vilka koncentrerat sig på olika sidor av bolagets verksamhet.

De två huvudområden som undersökts är Googles dominans inom sökning, samt företagets kontroll över reklamannonsering på internet.

Google har kontroll över cirka 90 procent att samtliga nätsökningar globalt.

Många rivaler har uttryckt missnöje över att företaget förstärker sin dominans genom att göra sina egna sök- och surfverktyg förinställda och outbytbara på telefoner med operativsystemet Android.


  • Publicerad:
    2020-10-21 20:40