IT. Datainspektionen anser att Googles hantering av GDPR är otillåten.

År 2018 införde EU en förstärkt personskyddsuppgiftsförordning kallad GDPR. Lagarna skulle ge individer möjlighet att få uppgifter om sig själva på internet borttagna.

Googles produkter har en enorm dominans på internetmarknaden i Europa. Därför har flera fall om bristande personuppgiftshantering riktats mot Google.

Svenska Datainspektionen bötfäller nu Google för bristfällig hantering av GDPR och individens rätt att få sökresultat borttagna. Sanktionsavgiften är 75 miljoner kronor.

I ett pressmeddelande skriver en jurist för Datainspektionen, Olle Pettersson, att Googles verktyg för att få sökresultat borttagna är utformat på ett sådant sätt att det kan avskräcka från att användas.

Det som kan verka avskräckande är enligt Datainspektionen att Google informerar sajtägaren om att uppgifterna raderas. Google anses också sakna rättsligt stöd och acceptabla motiv till att informera sajtägare om raderade uppgifter.

Google har överklagat Datainspektionens åläggande och motiverar i sin överklagan varför man bestrider ärendet. Bland annat hävdar man tvärt emot Datainspektionen att företagets praxis helt är i linje med GDPR-lagarna.

Källor:
Datainspektionen bötfäller Google för brott mot GDPR
Google svarar på Datainspektionens böter


  • Publicerad:
    2020-03-13 10:35