IT-TEKNIK. Google genomför för närvarande tester där ny programvara i webbläsaren Chrome övervakar användarnas beteende, utan att man vare sig informerat användarna eller inhämtat deras godkännande.

Foto: Pixabay.

Google testar en ny experimentell teknik för inriktning av annonser, Federated Learning of Cohorts (FloC). Tekniken ska bli ett alternativ till tredjepartskakorna som är tänkta att fasas ut av Google och andra plattformar och ersättas med den nya tekniken.

När du surfar på internet så analyseras ditt beteende av Google och för dig samman med andra personer med liknande intressen där syftet är att likrikta visningen av en viss typ av annonser för en viss grupp.

Google egen webbläsare Chrome används nu i tysthet för att sortera användare i sådana grupper vars data sedan ska delas med tredjepartsspårare och annonsörer på nätet. För testet har en slumpmässig uppsättning användare valts ut och dessa kan bara neka att delta genom att stänga av kakor – så kallade ”cookies” – i webbläsaren.

Den ideella organisationen EFF (Electronic Frontier Foundation), som på sin sajt uppger att deras uppgift är att försvara medborgerliga friheter i den digitala världen, har genomfört en granskning av bland annat av Chromiums (webbläsaren som ligger till grund för Chrome, Microsoft Edge och Torch) källkod för att i detalj undersöka vad det är som sker.

EFF är starkt kritiska till att Google genomför sitt test utan att ens meddela de användare som omfattas av testet, och ännu mindre inhämta deras godkännande, och menar att det är ett ”brott mot användarnas förtroende för en teknik som inte borde existera”.

Under testet körs de båda teknikerna parallellt, vilket innebär att såväl traditionella tredjepartkakor – som den nya tekniken ju är tänkt att ersätta – som FloC-ID samlas in. Det innebär att alla spårare som övervakar och analyserar användarnas beteende på nätet via kakor nu även får tillgång till dessas FloC-ID.

Inga europeiska länder deltar för närvarande i testet som troligen kommer att pågå minst till mitten av juli.


  • Publicerad:
    2021-04-08 16:20