ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Kina är världsledande i digital övervakning av medborgare. Under coronaepidemin har man börjat installera videoövervakning även i enskilda personers hem.

Övervakningskameran utanför Ians bostad. Videostillbild: Privat/Google.

Den irländske utvandraren till Kina, Ian Lahiffe, upptäckte att en övervakningskamera hade monterats på väggen utanför hans lägenhetsdörr, rapporterar CNN.

Lahiffe gjorde upptäckten dagen efter att han och hans familj hade kommit hem för att isolera sig enligt landets coronalagar.

— [Det är] en oerhörd försämring av privatlivet. Det verkar bara handla om en enorm datainsamling. Jag undrar hur lagligt det här är egentligen, säger Lahiffe till CNN.

Det finns inga officiellt meddelade beslut om att kameror ska sättas upp utanför människors hem under karantänen, men alltfler kameror har satts upp i en del kinesiska städer sedan i februari eller längre tillbaka, rapporterar CNN-läsare i Kina.

Det finns heller inga lagar som reglerar hur övervakningen av befolkningen ska hanteras men det har blivit ett vanligt inslag i människors vardag. Kameror finns på trottoarerna, i affärsentréer, på restauranger, busshållplatser och i skolor.

År 2018 hade 349 miljoner kameror satts upp i Kina, nästan fem gånger så många som i USA. Innan året är slut, beräknas Kina ha sex gånger så många övervakningskameror.

Kina har också världens tio mest övervakade städer, räknat per capita.

Men nu har coronaepidemin gjort att övervakningen har flyttats in i anslutning till och i vissa fall inuti medborgarnas hem.

En kinesisk tjänsteman i Changzhou, ”William Zhou” (pseudonym), berättar att han blev ursinnig över att hans arbetsgivare installerade en övervakningskamera inne i hans lägenhet. Zhou begärde att få veta varför kameran inte bara kunde placeras utanför lägenheten, men svaret blev att det var för att förhindra att kameran skulle bli vandaliserad.

Kinesiska myndigheter installerade en kamera inne i William Zhious lägenhet. Videostillbild: Privat/Google.

— [Övervakningskameran] har haft en stor psykisk påverkan på mig. Jag undvek att ringa telefonsamtal för att kameran kanske spelar in samtal. Jag slutade inte oroa mig ens när jag hade gått och lagt mig och stängt sovrumsdörren bakom mig.

Det hade varit bättre om kameran bara placerats utanför hans bostadsdörr, eftersom han ändå aldrig går ut, anser ”William Zhou”.

Kina har redan sedan tidigare system som digitalt övervakar att folket lyder ”hälsobestämmelserna”. Ett underdistrikt till Nanjings myndighet i östra Jiangsu, meddelade redan 16 februari på Kinas Twitter-liknande plattform Weibo att man har installerat videokameror utanför bostäder där människor isolerat sig själva för att hindra spridning av coronavirus.

Övervakningen är påslagen hela dygnet. Detta sägs ha minskat arbetsbelastningen och effektiviserat arbetet för de tjänstemän som ska hålla ordning på folket så att de lyder coronalagarna.

Många kameror är kopplade till system som har maskininlärningsprogram vilka kan känna igen kroppsformer och ansiktsdrag.

En kinesisk jurist i Bejing vid namn Tian Zengjun skriver till CNN att han inte anser kamerorna vara nödvändiga, ”men eftersom det är obligatoriskt, är jag glad att kunna acceptera det”.

Den skandinaviska utvandraren till Kina ”Lina Ali” säger att den kamera som monterats utanför hennes dörr är utrustad med stark belysning som bländar henne när hon på grund av coronaisoleringen öppnar dörren för att ta emot matleveranser, eftersom hon inte får gå ut för att köpa mat.

— Jag hatade att den där kameran skulle lysa med lampan, de sade att kameran är kopplad till polisstationen, säger Lina Ali, vars riktiga namn skyddats för att hon ska slippa repressalier från kinesiska myndigheter.

Skandinaviskan ”Lina Ali” övervakas i Kina. Foton: Privat.

Kina använder även andra övervakningsmetoder. En del bostäder förses med magnetiska larm som meddelar myndigheterna när dörren öppnas och någon går ut.

De flesta regeringar världen över har antagit något mindre invasiva coronaövervakningssystem som inte är direkt kopplade till ansiktsigenkännande videokameror. Resenärer till Hong Kong sätts i isolering i två veckor, under vilken tid de tvingas bära ett elektroniskt armband kopplat till en telefonapp som larmar myndigheterna om de lämnar lägenheten eller hotellrummet.

Sydkorea använder en app liknande den norska Smittestopp som använder GPS och skickar varningar när karantän eller isolering bryts.

Polen har en app som användare tar selfies med och skickar till myndigheterna för att bevisa att de är hemma.

Över hundra icke-statliga organisationer världen över krävde tidigare i april i en gemensam skrivelse att regeringar inte ska kränka mänskliga rättigheter när de använder digital teknik för att övervaka människor.


  • Publicerad:
    2020-04-29 14:00