ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Det överstatliga globalistprojektet EU kan vara på väg att helt förbjuda krypterad kommunikation som man menar underlättar ”terrorism”. I österrikisk media berättas nu om ett nästan färdigställt förslag i avsikt att få bort appar som Signal och Whatsapp.

EU vill ”skydda medborgarna mot terrorism” och avser nu förbjuda dem att ha privat kommunikation utan myndigheternas insyn. Foto: Pixabay (Public Domain).

Appar med krypterad kommunikation skyddar medborgarnas integritet men har länge irriterat polisen och andra myndigheter som vill övervaka folket. Terrordådet i Wien i början av november har nu tagits som intäkt för att intensifiera diskussionen om ett förbud mot kryptering i meddelandeappar.

Webbtidningen SweClockers rapporterar att EU med hänvisning till ”terrorism” kan vara nära ett totalförbud mot krypterad kommunikation. Nyheten publicerades först i österrikiska ORF.

På endast fem dagar har ministerrådet tagit fram ett förslag (pdf) som innebär att ägarna till plattformar som Signal och Whatsapp skulle tvingas lämna över krypteringsnycklar till unionens underrättelsetjänster.

I förslaget resoneras kring intresseavvägningen mellan kryptering och myndighetsutövning:

Europeiska unionen stöder fullt ut utveckling, implementering och användning av stark kryptering. Kryptering är ett nödvändigt sätt att skydda grundläggande rättigheter och den digitala säkerheten hos regeringar, industri och samhälle. Samtidigt måste Europeiska unionen säkerställa förmågan hos behöriga myndigheter inom området säkerhet och straffrättslig rättighet, t.ex. rättsvårdande och rättsliga myndigheter, att utöva sina lagliga befogenheter, både online och offline.

Attackerna i Wien har använts för att motivera ett påskyndande av förbudsprocessen, samtidigt som enligt ORF det faktum att polisen saknade verktyg för att spåra kommunikation inte ska ha varit en bidragande faktor till terrordådet. Ändå är förbudet på väg att fastställas.

Endast slutliga invändningar återstår då förslaget är i stort sett färdigställt. Förslaget ska upp inför EU-säkerhetskommittén COSI den 19 november och inför de ständiga representanternas kommitté den 25 november.

Förslaget har i de ständiga representanternas kommitté så kallad ”I-status”, vilket betyder att det kan klubbas igenom utan vidare diskussion. Efter det väntas medlemsländernas justitieministrar sammanträda i början av december för att ytterligare diskutera frågan.

I normalfallet ska enligt ORF ett förbud lyftas även i EU-parlamentet, men i de fall där medlemmarna i Europeiska unionens råd är överens kan ett förbud antas utan att det behöver tas upp i EU:s högsta beslutsfattande instans.


  • Publicerad:
    2020-11-09 20:05