ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Den amerikanska Försvarsunderrättelsemyndigheten (DIA), bekräftar i ett PM att de köper kommersiella databaser från olika telefonappar, i syfte att övervaka befolkningen. 

Sociala medier. Foto: CC public domain.

USA:s Försvarsunderrättelsemyndighet (DIA) bekräftar att man köper data från kommersiella databaser i syfte att övervaka sin befolkning. Detta skriver myndigheten i ett PM till den demokratiska senatorn Ron Wyden från Oregon.

Datan säljs ofta av It-bolagen till mellanhänder, som i sedan tur säljer den privata datan till myndigheter.

Formellt krävs det att myndigheten måste ha en god anledning att inhämta sådan data. Det har sedermera visat sig att man har bortsett från kravet. Istället har man godtyckligt inhämtat exempelvis platsdata, sökdata och annan data från allehanda telefonappar, från vanligt folk.

DIA har kunnat spåra folks position och deras tidigare rörelsemönster via deras mobiltelefoner. Det gäller även mobilanvändare utomlands, som DIA är intresserade av att inhämta information om.

Senatorn Wyden uttrycker inför senaten att han ytterligare vill markera mot DIA, för att skydda amerikaners integritet. Vidare fördömer Wyden de tillfällen då myndigheter utan att följa lagen köpt amerikaners data från privata aktörer. Något senatorn beskrev som ”oacceptabelt”.


  • Publicerad:
    2021-01-24 09:45