ÖVERVAKNINGSSAMHÄLLET. Internetjätten för samtal med MSB om coronakartläggning av Sverige.

En av Amazons flera datahallar i Sverige, Kvastbruket i Västerås, rigoröst bevakad. Foto: dependability (CC BY-SA 4.0)

Internetjätten Amazon vill hjälpa svenska myndigheter att kartlägga corona-symtom i landet. Det privata amerikanska företaget för samtal med MSB om att lagra informationen, rapporterar Sveriges Radio.

Flera svenska myndigheter har tänkt köpa tjänster från Amazon för att samla in och lagra uppgifter om allmänhetens coronasymptom.

En digital enkät ska skickas ut från MSB till alla kända invånare i hela Sverige för att ge en lägesbild om symptomspridningen i landet. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Folkhälsomyndigheten (FHM) och Socialstyrelsen är också delaktiga i projektet.

Användarna ska logga in med Bank-ID. Myndigheterna säger att de inte avser att lagra några personuppgifter. Men att anonymisera användardata när dessa legitimeras med Finansiell Teknik AB:s app Bank-ID, anser flera bedömare vara ”en svår uppgift”. Det är alltså enklare att låta användarnas personuppgifter följa med undersökningen, än att anonymisera dem.

Amazon har nyligen diskuterat projektet i e-postväxlingar med MSB. Myndighetens särskilda rådgivare Svante Werger uppger att datalagringsjätten ”verkar” vara med i projektet.

— Ja, det är min bild. Det får vi återkomma om i samband med att vi berätta mer om verktyget, säger Werger till Ekot.

Informationen kommer med största största sannolikhet att bli tillgänglig för utländska myndigheter, däribland amerikanska sådana.

Daniel Melin, it-upphandlare på statens inköpscentral på Kammarkollegiet, säger att personuppgifterna kommer att bli tillgängliga för den amerikanska regeringen, antingen efter officiella förfrågningar eller genom hemlig avlyssning.

— Jag skulle själv ha den utgångspunkten, är den här informationen är möjlig att tillskansa sig för, i det här fallet, amerikanska myndigheter, säger Daniel Melin.

Sveriges Radio påpekar att Försäkringskassans generaldirektör varnade för att Sverige riskerar att förlora sin digitala suveränitet om man i stor utsträckning förlitar sig på utländska molntjänster.

— Om jättemånga medborgare använder den här tjänsten och innehållet är tillgängligt för andra nationer, så kan de skapa sig en bild av Sveriges beredskap och Sveriges förmåga att hantera en kris, säger Daniel Melin.

Amazon har hittills inte kommenterat Sveriges Radios uppgifter.

Världsomspännande aktör
I augusti 2019 bjöd Israels regering in globala internetaktörer för att medverka i upphandling av datacenter som ska hantera molntjänster. The Times of Israel nämnde endast Amazon vid namn när nyheten släpptes i Israel.

Avsikten var redan då att uppföra två separata fysiska domäner i Israel, där var och en skulle ha flera datacentra.

Syftet med detta var enligt den israeliska regeringen att datacentren skulle ”förse regeringens departement och andra regeringsenheter med molndatatjänster”.

I juli 2019 rapporterades det i Israel att Amazon satt i samtal med israeliska myndigheter om förutsättningarna för Amazons delaktighet i projektet.

Två tydliga krav ställdes på Amazon och deras konkurrenter i upphandlingen: De ska kunna erbjuda tjänster helt separata från andra offentliga och tillgängliga molnsystem som de har någon annanstans i världen, men också att samma företag måste ha ”en global närvaro”, med verksamhet i många av världens länder.

Det återstår att se om Daniel Melin har rätt i sitt uttalande om specifikt amerikanska intressen för svenska data.


  • Publicerad:
    2020-04-18 12:35