INRIKES. Efter att regeringen och myndigheterna under coronakrisen åtnjutit ett stadigt ökande förtroende från svenskarna så visar senaste mätningen från Sifo att tilltron störtdyker. ”Det är en tydlig nedgång för både myndigheter och regering” konstaterar Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Svenskarnas förtroende för regeringen Stefan Löfven (S) störtdyker. Skärmbild: Youtube.

Förtroendet för regeringen har minskat med över tio procentenheter, skriver Expressen. Även förtroendet för myndigheter som Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen har minskat.

— Det är en signifikant nedgång för både myndigheter och regering, konstaterar Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har under coronakrisen haft en stadigt uppåtgående trend vad gäller svenska folkets förtroende.

Undersökningar som regelbundet mätt det svenska folkets förtroende för regeringen, ansvariga myndigheter och sjukvården, har visat att stödet för regeringen fördubblats under coronakrisen.

Ökningen har tillskrivits den borgfred som rått mellan partierna med anledning av coronapandemin och att folket under en kris tenderar att ty sig till de styrande.

För första gången sedan krisen inleddes ser Sifo nu en tydlig nedgång.

— Det har varit en exceptionell uppgång i förtroendet för regeringen under coronakrisen. Nu kommer ett tecken på att den här första fasen är över, där man sluter upp bakom ledarna. Det här är en ny signal – något är på väg att hända. Det finns också en tendens till att myndigheterna inte har samma förtroende som tidigare, säger Sjörén.

Regeringens stöd sjönk med elva procentenheter i den senaste mätningen som genomfördes mellan den 21 och 27 maj. I förra mätningen hade 59 procent av de tillfrågade stort eller mycket stort förtroende för regeringen medan motsvarande siffra nu är 48 procent. Stödet för Folkhälsomyndigheten har sjunkit från förra veckans 78 procent till 70 procent.

Förtroendet för Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, har även det minskat från 58 procent i förra veckan till 53 procent. Förtroendet för Socialstyrelsen har sjunkit från 47 procent till 40 procent.

En förklaring till det snabbt vikande förtroendet kan vara debatten kring regeringens strategi att helt släppa lös coronasmittan i landet och misslyckandet med att skydda riskgrupper med de äldre i spetsen – över 90 procent av de som dött är över 70 år. Många äldre som insjuknat har inte ens erbjudits livräddande vård utan endast fått ”vård i livets slutskede” med morfinbehandling som snarare påskyndat döden.

Även insikten att Sverige med närmare 4 300 döda har världens högsta dödlighet i covid-19 sett till antalet döda per en miljon invånare, kan ha påverkat förtroendet för Löfven-regimen.

Oförmågan att genomföra de coronatester som krävs kan även det ha bidragit till en sviktande tilltro för regeringens och dess myndigheters förmåga att hantera krisen. Socialminister Lena Hallengren (S) som lovat 100 000 tester per vecka har inte lyckats genomföra mer än en knapp tredjedel.


  • Publicerad:
    2020-05-29 14:35