CORONAKRISEN. Flera läkare i Stockholm uppger att man nu har börjat förvägra patienter intensivvård på Stockholms sjukhus på grund av resursbrist, även för patienter som bedöms ha mycket stor chans att överleva.

Genrebild. Foto: Pxhere.

Enligt SR P3 Nyheter är det brist på resurser som åberopas som orsak till att sjukhus i Stockholm nu nekar behövande patienter intensivvård. Men man ska även ha börjat avvisa patienter med god grundhälsa i fall där lediga intensivvårdsplatser har funnits.

Som skäl för beslutet hänvisar sjukhusen till att patienter med ännu bättre förutsättningar troligtvis snart kommer in.

Patienter som förvägrats intensivvård ska istället ha erbjudits en kvalitetsmässigt förbättrad dödsprocess genom tillskott av morfin och syrgas.

— Vi är nära att nå taket för hur mycket vård vi kan ge. Folk kommer att dö som annars kanske hade kunnat överleva om de fick adekvat vård, säger Johan Styrud, ledamot i Läkarförbundets styrelse.

Björn Eriksson, sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, förnekar dock dessa uppgifter:

— Just nu har vi ledig kapacitet och det är det vi arbetar efter.

Och enligt Charlotta Wadenbrant, informatör på Capio S:t Görans Sjukhus, är allt precis som vanligt:

— Det görs alltid medicinska överväganden av vad som gagnar den enskilda patienten bäst. Vi gör på samma sätt nu och har inte ändrat några riktlinjer.

Källa:
Personer nekas intensivvård: ”Fler kommer dö”


  • Publicerad:
    2020-04-04 10:05