VÅRDEN. En arbetsgivare har ansvaret att göra allt som står i hans makt för att förhindra att anställda blir smittade under arbetstid, påpekar en arbetsrättsexpert för Svt Nyheter. Chefer och eventuellt också politiker riskerar nu hamna i domstol och kan där också fällas, menar han.

Vårdpersonal samt skyddsombud vid flera sjukhus har den senaste tiden varnat för att det saknas skyddsutrustning i vården. Regionerna har därvid följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och kommit överens om att minska kraven på skyddsutrustning.

Enligt vad som nu stipuleras är en kortärmad skyddsrock oftast nog, medan ansiktsmask inte ses som nödvändigt om man använder visir. Denna policy stämmer inte överens med WHO:s direktiv.

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog finner de nu rådande förhållandena ”illavarslande”:

— Arbetsgivaren skall vidta ”alla åtgärder som behövs” enligt lagen. Och här handlar det om en livsfarlig sjukdom. Att man då till exempel frångår WHO:s riktlinjer är något som man kan komma få stå till svars för i domstol.

Iseskog betonar att arbetsmiljölagen föreskriver att tillräckligt med duglig skyddsutrustning ovillkorligen måste finnas och att inga undantag från detta krav medges. Det är arbetsgivaren som har ett rent personligt ansvar för att detta uppfylls.

På torsdagen förra veckan stoppade det lokala facket verksamheten på två medicinavdelningar på Östra sjukhuset i Göteborg med hänvisning till att personalen saknar munskydd och ändå av arbetsgivaren förväntas behandla patienter som befaras vara smittade.

— Det är varningssignaler man borde ta på allvar, kommenterar Iseskog.

Arbetsrättsexperten påpekar att det faktum att även människor överallt annars i samhället smittas av Covid-19 på intet sätt minskar arbetsgivarens ansvar att skydda sina anställda mot att bli drabbade av samma sak, fast på jobbet.

Han menar vidare att även politiker kan komma att ställas till ansvar, i den mån de har givit direktiv som kan ha väglett chefer till att underlåta erbjuda personalen tillräckligt med skydd:

— Jag tror vi kommer få se chefer och kanske även politiker inför domstol.

Källa:
Arbetsgivare kan hamna i domstol för brister i vårdpersonalens skyddskläder
Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina råd om skyddsutrustning


  • Publicerad:
    2020-04-05 21:40