CORONAKRISEN. Svenskarna som betalar en av världens högsta skatter informerades så sent som i slutet av februari om att ”beredskapen mot covid-19 är god”. Nu har Socialstyrelsen kommit med riktlinjer för så kallad ”triage” – det vill säga hur vårdpersonal ska bedöma vilka som är värda att räddas och vilka som ska skickas hem direkt.

Socialminister Lena Hallengren (S) påstod att den svenska beredskapen mot covid-19 var god. Nu införs ”triage”. Foto: Politik.in2pic.com (CC BY-SA).

Svenska skattebetalare som betalat världens högsta skatter i hela sina liv kan komma att möta en obehaglig överraskning om de skulle behöva intensivvård efter att de insjuknat på grund av coronaviruset. Inför den anstormning av coronapatienter som väntas, informeras nu vårdpersonal av Socialstyrelsen om hur de ska sortera ut vilka som ska få livräddande behandling.

Regeringen påstod genom socialminister Lena Hallengren (S) i slutet av februari att Sveriges beredskap mot covid-19 (som sjukdomen man får genom coronaviruset SARS-CoV-2 kallas) var god. Hon framhöll också att det fanns en god laboratoriekapacitet att analysera prov för coronaviruset.

— Regeringen följer utvecklingen hela tiden. Vi lyssnar till expertmyndigheternas rekommendationer, och vi agerar i enlighet med dem, sa Lena Hallengren då.

Även Folkhälsomyndigheten, FHM, och Socialstyrelsen menade i en nationell lägesrapport den 18 februari att den svenska beredskapen var god. Det skulle enligt rapporten finnas tillräckligt med skyddsutrustning för vårdpersonal för att klara runt 5000 diagnosbesök och 1400 vårddygn.

Regeringen valde i det läget att stötta WHO:s krisfond med fyrtio miljoner, pengar som ansågs kunna avvaras istället för att stärka den svenska sjukvården.

— Huvuddelen från bistånd, men också en del från Socialdepartementet. Det handlar framför allt om att stödja de länder som har en svag hälso- och sjukvårdsorganisation i dag, sa Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete, vid en pressträff.

Efter att coronaviruset började spridas okontrollerat i Sverige har det dock framgått att Sveriges myndigheter togs på sängen och att beredskapen var allt annat än god. Då tillgången till testkit enligt uppgifter var högst begränsad och de höll på att ta slut, så tvingades man ändra strategi och begränsa provtagningen att omfatta endast personer på sjukhus och personer som tillhör en riskgrupp.

Nu kommer det även riktlinjer från Socialstyrelsen om hur man inom vården ska utföra så kallad ”triage”, det vill säga att sortera bland patienterna och prioritera personer som bedöms kunna klara sig. Det innebär att äldre och multisjuka inte kommer att få den intensivvård de behöver för att överleva utan att de begränsade resurserna i den svenska sjukvården kommer att gå till de som är yngre och de som inte lider av ”underliggande sjukdomar”.

På Socialstyrelsens hemsida finns en blankett om hur urvalet ska gå till. Det framgår att patienter som inte bedöms värda att rädda kommer att nekas vård och direkt skickas hem. Det som spelar in är ålder, om de har andra sjukdomar samt ”social situation”.

Källa:
Här är sjukvårdens dödsblankett – ska ”sålla ut” coronapatienter


  • Publicerad:
    2020-03-22 10:05