CORONAKRISEN. Sverige har få intensivvårdsplatser jämfört med övriga länder i EU. Nu behöver läkarna sortera bort äldre och multisjuka som inte ska få tillgång till intensivvård utan lämnas att klara sig på egen hand.

De styrande i Sverige har prioriterat annat än sjukvård och nu räcker inte intensivvårdsplatserna till de äldre. Foto: Pixabay.

Sverige är det land i EU som har lägst antal vårdplatser. Antalet intensivvårdsplatser är även det lågt om man ser till jämförbara länder i Europa.

I den pågående coronakrisen behöver nu personer med en ”biologisk ålder” över 80 år sorteras bort från intensivvård, för att de fåtaliga platserna ska gå till yngre personer. Även personer mellan 70 och 80 som lider av betydande ”svikt i mer än ett organsystem” samt personer mellan 60 och 80 år som lider av betydande ”svikt i mer än två organsystem” ska sorteras bort.

Förfarandet kallas ”triage” och innebär att man sorterar och prioriterar patienter enligt ett visst system. Ett dokument som gått ut till ansvariga läkare på Karolinska Universitetssjukhuset redogör för vilka patientgrupper som ska få tillgång till intensivvård och vilka som ska lämnas att klara sig själva.

Dokumentet som bygger på riktlinjer från Socialstyrelsen ska ligga till grund för ansvariga läkare att fatta beslut kring att inleda eller avbryta intensivvård.

Pågående intensivvård kan enligt dokumentet komma att avbrytas för att lämna över platsen till en person som ska prioriteras.

Med ”svikt i organsystem” menas till exempel sjukdomar i hjärta, lungor och njurar som påverkar andning, blodcirkulation och njurfunktion.

Biologisk ålder avser inte en persons faktiska ålder, utan den påverkas av sjukdomar. En allvarligt sjuk yngre persons biologiska ålder kan alltså bedömas vara högre än den egentliga åldern.

Enligt en läkare som Aftonbladet talat med så är det i själva verket mycket problematiskt att avgöra en persons ”biologiska ålder”.

— Patienter ska bortprioriteras enligt de nya direktiven för att få IVA-platserna att räcka till, men man har nu lagt till en gummiparagraf om att hänsyn inte ska tas till ålder utan till ”biologisk ålder”, säger den anonyme läkaren.

Det är känt att ett stort antal illegala invandrare vistas i Sverige. Det verkliga antalet är okänt, men det har uppskattats att flera hundra tusen personer kan befinna sig illegalt i landet. Då Sverige är en humanitär stormakt, så har även illegala invandrare rätt till sjukvård i vårt land.

Källa:
Dokument visar: De prioriteras bort från intensivvård


  • Publicerad:
    2020-04-09 14:35