INRIKES. På grund av hot och våld riktat mot vård- och omsorgspersonal vill man vidta åtgärder för att  personalens säkerhet på Centrallasarettet i Växjö ska förbättras.

Incidenter med våld och hot mot personer anställda inom vården har ökat i hela landet. På Centrallasarettet i Växjö har man ansökt om att få skapa bättre flyktvägar i rummen efter att tidigare ha haft vakter. Enligt Magdalena Gustafsson, avdelningschef på akutmottagningen i Växjö, är det ingen ovanlighet med våldsamma och hotfulla situationer.

— Vi ser att det förekommer. Jag har inga siffror på hur ofta, men jag kan ju säga att det är säkert varje vecka som hot- eller våldssituationer uppstår, säger hon.

12 procent av landets vårdanställda har enligt Statistiska centralbyrån blivit utsatta för hot eller våld på sin arbetsplats. Magdalena Gustafsson, som har jobbat på kliniken i 12 år, har sett en tydlig ökning av hot och våld:

— När jag började upplevde jag inte att det var ett så stort problem som det är idag.

Riskerna bedöms vara som störst att bli utsatt mellan klockan 22.00 och 04.00 på fredags- och lördagsnätter. Vakter går ronder på sjukhuset varje dygn och på helgerna finns vakter som är speciellt stationerade på akutmottagningen. Nu har ett förslag lämnats in om att få ändra i mottagningsrummen på akutmottagningen.

— Just nu jobbar vi med att förbättra våra triagerum för att kunna ha en bra flyktväg. I dag har man till exempel ett stort skrivbord som står i vägen om det skulle bli en hotfull situation. Man kan bli inträngd i ett hörn, säger Magdalena Gustafsson.

I juni lämnades ett förslag in om att få ändra och justera i rummen. I förslaget diskuterades det om fler dörröppningar behövs, vilket också skulle innebära att anpassningar och ändringar behöver göras på hur den medicinska utrustningen är placerad.

— Det kräver en del arbete. Men det ligger på förslag och vi väntar på att kunna få rummen ändrade så vi kan arbeta mer säkert, avslutar Magdalena Gustafsson.

Källa:
Växjö lasarett vill skapa flyktvägar på akuten


  • Publicerad:
    2018-12-03 09:30