INRIKES. I Läkartidningen föreslår nu överläkaren Jan-Olof Svärd på Värnamo sjukhus att läkare ska få dölja sina namn på akuten.

Det blir alltmer hotfullt på landets akutmottagningar. Läkare vill kunna dölja sina namn som en säkerhetsåtgärd.

Det som tidigare var ett storstadsfenomen på de större sjukhusen, med hotfulla situationer då skottskadade från olika gängstrider behandlas på akuten, har nu tagit sig till mindre sjukhus ute i landet.

I Läkartidningen berättar nu Jan-Olof Svärd, överläkare på kirurgiska akuten vid Värnamo sjukhus, att han anser att läkare och annan vårdpersonal ska få lov att dölja sina namn som en säkerhetsåtgärd.

— Personalen är självt kompetent att avgöra huruvida de för stunden ska bära sin namnbricka eller ej. Då kan de själva vända på den eller stoppa den i fickan, säger han till Läkartidningen.

Han tycker inte heller att uppgifter om en inneliggande patient ska publiceras i journalen på nätet, eftersom den informationen lättare kan läcka ut till fel personer. Om information om var patienten vårdas kommer ut, kan det bli ett hot för både patienter och personal.

Under tre år har två incidenter rapporterats från akuten på Värnamo sjukhus och därmed har sjukhuset varit relativt förskonat från våldsamheter och hot. Våldet har dock krupit närmare och nyligen förekom det skottlossning i närheten av sjukhuset.

— Vi har sett trenden. Buset skjuter på varandra i småorterna, vi träffar den här typen av patienter också. Då förstår jag inte varför man måste sitta och vänta innan man gör något. Ta bort namnbrickorna – vad spelar det för roll?

Källa:
Läkare vill slippa visa namnbrickan på akuten


  • Publicerad:
    2019-09-27 11:55