INRIKES. Vårdpersonal på landets akutmottagningar blir alltmer utsatta för hot och våld. En läkare förutspår därför att detta kommer medföra att man inom en snar framtid kommer behöva sätta in beväpnade skyddsvakter och inpasseringskontroller.

Hot och våld mot vårdpersonal har blivit ett alltmer växande och utbrett fenomen i landet. Ordföranden för fackförbundet Sjukhusläkarnas Stockholmsavdelning, Andreas Fischer, tycker därför att det är bra att fler utbildningsinsatser för sjukhuspersonalen har utlovats. Men han tror dock inte att detta räcker för att stoppa vad han kallar ”en oroväckande utveckling”.

— Med nuvarande trend kan jag inte utesluta att vi kommer behöva beväpnade skyddsvakter på akutmottagningarna inom en fem- till tioårsperiod om inget görs, säger Fischer och fortsätter:

— Ledningen måste inse den nya verkligheten och börja agera därefter. Förutom utbildning måste lokaler uppgraderas och säkras. En vårdinrättning är inte en turistattraktion där vem som helst ska ha rätt att spankulera omkring och vara. Det är ett medicinskt behov av vård som ska utgöra kriteriet för vem som får vistas på sjukhuset.

Han tar även upp Malmö och Lund som exempel där man sett maskerade män röra sig utanför akutmottagningarna i samband med att skjutna personer vårdats. Därav tycker han att det är av yttersta vikt att man ökar säkerhetsorganisationen på sjukhusen samt att man har ett skalskydd som gör att man kan ha inpasseringskontroller.

Källa:
”Kan behövas beväpnade skyddsvakter på akuten inom fem till tio år”


  • Publicerad:
    2018-07-06 18:15