INRIKES. Karolinska sjukhuset har hyrt in fryscontainrar som rymmer cirka tusen kroppar. Samtidigt kan Stockholm sättas i karantän, menar Fria Tider.

Utanför Karolinska sjukhuset i Huddinge har ett stort antal inhyrda fryscontainrar ställts upp, med en kapacitet på cirka tusen kroppar. Dessa ska enligt en källa på Karolinska användas för att förvara avlidna coronapatienter, skriver Fria Tider.

För att förhindra smittspridning ska kropparna placeras i dubbla liksäckar inför förvaringen i containrarna, säger källan som tillägger att Karolinska tilldelats ett mycket stort antal liksäckar.

Uppgifterna om att containrarna ska användas för att förvara avlidna patienter bekräftas av Regien Stockholm i ett mailsvar till Fria Tider.

Samtidigt finns det, enligt källor och information tidningen har tagit del av, en sannolikhet att Stockholm framöver kan komma att sättas i karantän.

Hemvärnet i området ska sedan i fredags ha höjt beredskapen och beordrat hemvärnsmän att packa väskor med skyddsmask och proviant för 24 timmar.

Enligt en gruppchef i hemvärnet är syftet med den höjda beredskapen att förbereda sig på ett eventuellt karantänbeslut som polisen inte kommer kunna verkställa utan hjälp.

Ett sådant beslut bör dock enligt Fria Tider kräva ett riksdagsbeslut, då nuvarande lagstiftning inte medger beläggande av hela städer med utegångsförbud.

Källa:
Karolinska hyr in containrar för tusen lik


  • Publicerad:
    2020-03-22 22:15