INRIKES. Regeringen tar ett halvt steg tillbaka i sin strävan att ge statsministern utökad makt.

Efter massiva protester från opposition och samhällsdebattörer tar regeringen och statsminister Stefan Löfven ett halv steg tillbaka från sitt lagförslag att få fatta beslut utan någon inblandning av riksdagen.

Regeringen föreslår fortfarande att de ska ha egen makt att fatta politiska beslut, men enligt det reviderade förslaget ska riksdagen i efterhand kunna pröva varje åtgärd som regeringen genomför.

SVT rapporterar inte om hur förslaget för riksdagens besvärsrätt är utformat. De skriver heller inte hur lång tid efter fattade regeringsbeslut dessa kan behandlas av riksdagen, för att kritisera eller åtgärda dem.

Regeringen vill ha rätt att bland annat kunna stänga viktiga samhällsfunktioner som flygplatser och annan infrastruktur som bland annat kan påverka andra delar av transportsektorn. Men rätten skulle också gälla för att styra människors aktiviteter på grupp- och individnivå. Det uttalade syftet är att kunna minska smittspridningen av coronaviruset.

Förslaget är i nuläget skrivet så att regeringens utökade makt ska gälla under tre månaders tid.


  • Publicerad:
    2020-04-05 15:10