MÅNGKULTUR. Flera kristna företrädare från Sveriges kristna råd kräver i en debattartikel i Expressen utökat stöd till ”papperslösa” samt de som fått sin asylansökan avslagen. Vidare begär de att lagar för migration liberaliseras.

I artikeln, som ärkebiskop Antje Jackelén skrivit för Sveriges kristna råd:s räkning hyllar hon regeringen, riksdagen och myndigheterna, Alla tre har visat handlingskraft när samhällsbygget under coronakrisen hotat falla samman. Hon höjer dock ett varnande finger för att man riskerar glömma bort ”de mest utsatta i samhället”.

Jackelén hänvisar till trossatsen att ”Alla människor är skapade och älskade av Gud”. Denna tas till intäkt för att svenska myndigheter är förpliktigade att skräddarsy ett särskilt åtgärdspaket för ”papperslösa”. Även ”ensamkommande” som lever ”i limbo” på grund av den så kallade gymnasielagen och sådana som väntar på verkställande av utvisning skall få stödåtgärder.

Termen papperslösa används av migrationsförespråkare såsom personerna i Sveriges kristna råd, när de vill undvika den riktiga termen illegala invandrare.

Vidare konstaterar hon att ”gränserna nu är stängda”, vilket motsägs av uppgifter från andra källor rörande nuvarande invandring till Sverige från tredje världen.

Jackelén ondgör sig över sådant i samhället som hon finner bryter mot det kristna kärleksbudskapet:

Många papperslösa har gått under jord och lever under svåra förhållanden. En del har tak över huvudet men lever i trångboddhet och blir därmed extra utsatta för smittspridning […]

Gränserna är stängda vilket gör att många inte kan återvända hem. Andra lever i en utdragen väntan på att deras asylärende ska avgöras, en process som nu riskerar att fördröjas ytterligare, däribland de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen

Lösningen på dessa problem, menar ärkebiskopen, ligger förutom ovan nämnda åtgärdspaket även i att regering och riksdag ”ser över” gällande lagar för migration.

Företrädarna för Sveriges kristna råd som har undertecknat debattartikeln är:

Anders Arborelius -Biskop, Stockholms katolska stift, ordförande

Daniel Alm – Föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan, vice ordförande

Benjamin Dioscoros Atas – Ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan, vice ordförande

Antje Jackelén – Ärkebiskop, Svenska kyrkan, vice ordförande

Karin Wiborn – Generalsekreterare, Sveriges kristna råd


  • Publicerad:
    2020-04-10 15:55