MÅNGKULTUREN. Regeringen med stödpartier avser att mitt i coronakrisen satsa 100 miljoner av skattepengar på ”utsatta” i samhället. Hälften av pengarna ska gå till gruppen ”papperslösa”, en omskrivning för illegala invandrare.

Dan Park delar ut toapapper under en demonstration för så kallade papperslösa invandrare. Av regeringen får denna grupp nu 50 miljoner istället.

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår att man nu ska avsätta 100 miljoner kronor till ”samhällets mest utsatta” under coronakrisen. Medan halva beloppet ska användas för att ”motverka äldres ensamhet och isolering”, ska andra halvan nyttjas för stöd åt ”människor i särskild social utsatthet”.

Till den senare kategorin hör, påpekar man, ”papperslösa”, vilket är nysvenska för invandrare som befinner sig illegalt i Sverige.

Det var vid en pressträff på tisdagen som vice statsminister Isabella Lövin (MP) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) tillkännagav regeringens planer på att premiera illegala invandrare. Lövin jämställer i uttalandet äldre och hemlösa svenskar med illegala invandrare och betonar man inom samtliga inom dessa grupper har det svårt:

Det handlar om grupper som även i vanliga fall har det tufft som hemlösa och papperslösa men också våra äldre, där man redan upplever en situation av ensamhet och isolering.

Så här förklarar ministrarna i pressmeddelandet bakgrunden till initiativet:

— Satsningen kompletterar den tidigare beslutade satsningen på 100 miljoner kronor till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Källa:
100 miljoner till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin


  • Publicerad:
    2020-05-13 22:30