MASSINVANDRINGEN. Svenska institutet marknadsför på den statliga hemsidan ar.sweden.se Sverige som ett välfärdsland dit invandrare kan komma för att få generösa bidrag. Sajten finns på flera språk och nås via de svenska ambassadernas hemsidor.

Svenska institutet arbetar via Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och ett flertal hemsidor för att ”väcka intresse för invandring till Sverige”. Skärmbild: Youtube.

På den statliga hemsidan ar.sweden.se marknadsförs Sverige som ett land som generöst delar med sig av sin välfärd och som erbjuder illegala invandrare både vård och tandvård. Sajten, som finns på flera språk och som nås via de svenska ambassadernas hemsidor, informerar om att Sverige har världens längst betala föräldraledighet som även betalas ut till de som saknar arbete.

Det står i detalj hur många tusentals kronor en invandrande familj kan få – till exempel att en sexbarnsfamilj får 12 000 kronor i barnbidrag. Det står också att man som sjuk eller då man ”vabbar” har rätt till 80 procent av lönen och att personer med funktionsnedsättning kan få assistans dygnet runt samt bidrag till bil. Det framgår även att svensk sjukvård är i princip gratis, att man har rätt till specialistvård inom 90 dagar samt att vård erbjuds även för de som fått avslag på sin asylansökan.

— Alltså, att vi försöker berätta och informera om att Sverige är ett välfärdsland, det har jag inga problem att skriva under på, säger Per-Arne Wikström vid Svenska institutet. Vi har ett system som väcker intresse.

Syftet med informationen på hemsidan ska vara att ”väcka intresse för att få folk att invandra till Sverige”, vilket kritiserats av bland andra Ulf Kristersson (M). Han säger att det som uttrycks på sajten är orimligt och ger helt fel signaler om vad Sverige ska vara för land.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) kommer att ordna ett möte med generaldirektören för Svenska institutet för att diskutera hemsidan.

Webbplatsen drivs av Svenska institutet som är en statlig svensk myndighet under UD. Svenska institutet kritiserades 2017 då de med hjälp av ett vänsterextremt åsiktsregister blockerade 14 000 användare på Sveriges officiella Twitterkonto.

Källor:
Staten marknadsför Sverige som bidragsland
Myndigheten marknadsför Sverige som bidragsland


  • Publicerad:
    2019-10-28 14:40