INRIKES. Både FOI och Säpo varnar för ensamma män som uttrycker frustration på internet, vilket enligt dem kan leda till terrorhandlingar. Politikern Frida Jansson (L) ser tvångsvård inom psykiatrin som en lösning för gruppen.

Många män har kommit till Sverige genom främlingsinvasionen. Skärmbild: Twitter.

Sverige har genom migrantinvasionen fått en obalans i könsfördelningen mellan män och kvinnor och ett kraftigt överskott på män. Överskottet på män leder till att allt fler män har svårare att finna en partner och att de lever i så kallat ”ofrivilligt celibat”.

Även Säpo har ett ökande intresse för dessa män. Under ett seminarium om våldsbejakande extremism i Göteborg i januari målade Säpo-chefen Klas Friberg i en diskussion med chefsanalytikern Ahn-Za Hagström upp en bild av ”incels” som ett växande hot mot riket.

Med ”incel” menas ”involuntary celibacy”, ofrivilligt celibat på svenska.

— Det som är nytt och som vi pratar mer om är den så kallade incel-rörelsen, det handlar om mäns rätt till sex och kvinnans makt att kunna välja, förklarade Hagström under seminariet.

Dessa män möts enligt Säpo på nätet, där de i olika forum och chattrum sprider ”hat mot kvinnor och samhället”. Flera terrordåd i USA och Kanada ska ha kopplats till ”incels”, där avsikten påstås ha varit att som straff attackera kvinnor.

Totalförsvarets forskningsanstalt, FOI, varnar i en rapport för att ”etniskt svenska män” som saknar partner kan komma att förmedla en ”hatfylld” bild som i förlängningen kan leda till terrorhandlingar.

— De flesta besökarna på forumen är amerikaner, men sett till befolkningsmängd finns en betydligt större andel besökare från Sverige än från USA [240 besök från Sverige per miljon invånare jämfört med i USA 43 besök per miljon invånare], säger Lisa Kaati, forskare på FOI.

— I forumen beskrivs Sverige som ett land som på grund av stor flyktingmottagning är ”cucked”, ett begrepp incels använder om veka män som låter sig domineras. Svenska kvinnor anses ha tagit över makten och förstört landet genom feminism samt stor invandring av utländska män vilket förstör den sexuella marknaden för etniskt svenska män.

Enligt statistik från Pornhub har Sverige den högsta koncentrationen porrsurfare i västvärlden samtidigt som landet enligt FOI-rapporten kan vara världens ”incel”-tätaste land.

I en intervju med Expressen kräver nu Frida Jansson, liberal politiker i styrelsen för Liberala ungdomsförbundet, politiska lösningar för att diskussionerna på internet inte ska ”komma ut i verkligheten”. Hon ser tvångsvård inom psykiatrin som ett alternativ:

— En lösning skulle kunna vara att kommuner gör jobbsatsningar. Men när männen har radikaliserats till en viss gräns så bör tvångsvård ses som ett alternativ, det borde finnas rätt verktyg inom psykiatrin.

Källor:
Liberal öppnar för tvångsvård för män som kritiserar feminism på nätet
Säpo pekar ut ”ensamma män” som växande hot mot riket


  • Publicerad:
    2020-04-25 10:15