MASSINVANDRING. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg menar att Sverige lider av arbetskraftsbrist och efterlyser nu att massinvandringen ökar ytterligare.

invandrarinvasion (2)

”Kompetensreserv” på väg mot Norden.

Trots att främlingsinvasionen ökar för varje år, vilket bland annat fick som följd att regeringen efter förra höstens ”flyktingkris” tvingades att införa gränskontroller, så fortsätter personer inom etablissemanget att kräva att invasionen intensifieras.

Senast i raden är Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg som motiverar det med att Sverige lider av arbetskraftsbrist, något som han menar kan ”bromsa högkonjunkturen”.

I en intervju med SVT är Sjöberg försiktig med att uttala sig om vilken slags invandring Sverige behöver men säger ändå att arbetskraftsinvandring inte är nog.

På fråga ifall det inte vore klokare att satsa på att få alla arbetslösa utomeuropeiska invandrare i arbete innan man fyller på med nya svarar han:

— Vi har en stor kompetensreserv bland utrikes födda, och vi har som ambition att fler av dem ska komma i arbete.

Sjöberg menar dock att ”kompetensreserven” inte kommer att räcka för att tillgodose de behov av arbetskraft som han menar att många branscher kommer att ha i framtiden.

Källa:
Arbetsförmedlingen: Sverige behöver stor invandring för att undvika arbetskraftsbrist


  • Publicerad:
    2016-12-06 07:00