MÅNGKULTUREN. Kritiken mot Arbetsförmedlingens skönmålande av sina resultat för den importerande arbetskraften kommer från flera håll.


Illustration.

Arbetsförmedlingen påstår att nyanlända får allt fler jobb. Det ska gälla både subventionerade jobb och jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Det stämmer inte.

En granskning visar att uppgången beror på statens ”supersubventionerade” extratjänster. Det är allvarligt att Arbetsförmedlingen far med osanning, anser den socialdemokratiske ledarskribenten Widar Andersson på Folkbladet.

Myndigheterna sprider allt mer falska nyheter
— Det är helt enkelt inte sant att jobben ökar så mycket som Arbetsförmedlingen påstår. Det är allvarligt att en statlig myndighet av den här digniteten ägnar sig åt vad som faktiskt måste beskrivas som fake news, säger Widar Andersson.

— Vi ser dessvärre en utveckling där stat och myndigheter försöker ge en falsk bild av att den svenska integrationen går bra, medan siffrorna alltmer pekar i motsatt riktning, fortsätter Andersson.

Widar Andersson hävdar att det pågår en oroväckande trend som inte bara gäller Arbetsförmedlingen, utan hela ”myndighetssverige”.

Fel när myndigheter kampanjar politiskt
— Dessvärre har vi sett en utveckling mot att staten och myndigheter tar på sig rollen att sprida en falsk bild om att allt går bra med integrationen och att Sverige håller på att lösa invandringsproblematiken. Det är en farlig utveckling när myndigheter kampanjar på det viset, säger Widar Andersson.

Arbetsförmedlingens Malin Blomgren menar dock att de inte har för avsikt att dölja något, eller att blåsa upp siffror.

— Extratjänsterna är en subventionerad anställning som har ökat det senaste året. Det är inget vi döljer, tvärtom. Extratjänsterna är ett anställningsstöd, enligt förordningen, därför redovisar vi det som en anställning med stöd. Det är vårt uppdrag och inget vi har hittat på för att frisera siffrorna, säger Malin Blomgren.

Trots erkännandet vidhåller Blomgren att det går allt bättre med uppdraget att få nyanlända i arbete och att etableringsuppdragen för nyanlända förbättras för varje år.

Inte imponerande
Men de siffror som Arbetsförmedlingen presenterar imponerar inte på arbetsmarknadsexperten Edward Hamilton vid Svenskt Näringsliv. Han anser att Arbetsförmedlingen brister i noggrannhet när de rapporterar sina resultat.

— Det är viktigt att myndighetskommunikation är stringent och att kommunikationen står i proportion till fakta. Det är tveksamt att gå ut med trumpeter och fanfarer i hela Sveriges media när ökningen är en och en halv procentenhet på fem år för osubventionerade jobb, säger Edward Hamilton.

I våras gjorde Arbetsförmedlingen enligt Hamilton ytterligare en skönmålning. Utåt slog myndigheten fast att de hade klarat fem av sex regeringsmål. Internt rapporterade de om att de bara hade klarat tre av dem.

— Myndigheten ska kommunicera verkligheten, inget annat. Bara misstanken om att de ägnar sig åt att blåsa upp sina siffror är allvarligt, säger Hamilton.

En del politiker vill lägga ned Arbetsförmedlingen. Enligt Edward Hamilton gör detta att myndigheten försöker visa goda resultat för att motivera sitt eget existensberättigande.

Hårt pressad myndighet
— De senaste två åren har Arbetsförmedlingen varit hårt pressade att visa resultat, eftersom den politiska debatten mer och mer handlat om att lägga ner eller stöpa om myndigheten. Men de bör varken underdriva eller överdriva resultaten. Det är särskilt viktigt att en myndighet inte kan klandras för att skönmåla verkligheten, säger Edward Hamilton.

Widar Andersson har inget emot subventionerade arbeten, tvärt om behövs de säkerligen, menar han; men han upprörs över myndighetens resultatredovisning:

— …[d]et allvarliga är att man friserar och hittar på siffrorna. Det bidrar bara till att förtroende för myndigheterna minkar. Människor klagar på extrema sajter och trollkonton bland twittrare. Desto allvarligare då när myndigheter beter sig på samma sätt, säger Widar Andersson.

Källa:
Arbetsförmedlingen skönmålar jobbsiffror om nyanlända


  • Publicerad:
    2018-11-13 16:50