MÅNGKULTUR. Nästan 50 procent är nu arbetslösheten hos utrikes födda i många norrländska kommuner. Regeringens och kommunernas politik har misslyckats och ingen har några lösningar på de accelererande problemen.

I många norrländska kommuner är nästan hälften av alla migranter arbetslösa. I legendariska Ockelbo är över 49 procent av de utrikes födda invånarna arbetslösa, i Bollnäs är 48 procent arbetslösa och i Härnösand är 44 procent arbetslösa.

I Sandviken, som har en arbetslöshet bland svenskar på 6 procent, är hela 45 procent av migranterna arbetslösa, en överrepresentation med 750 procent. Över 17 procent av kommunens invånare är utrikes födda och i kommunen finns nu ca 2 000 arbetslösa svenskar och ca 3 000 arbetslösa utlänningar.

Det var förövrigt Sandviken som Dagens Nyheter skrev en falsk nyhet om för några år sedan, där de hävdade att Sandviken ”tjänar en halv miljard på invandringen”. De falska uppgifterna hade DN fått från Socialdemokraterna som styr Sandviken. Förra året visade det sig dock att Sandvikens kommun gör näst störst förlust i hela landet och att orsaken är kostnader relaterade till migrationen.

Istället för att ändra politiken väljer nu Socialdemokraterna i Sandviken att höja skatterna.

Den nya statistiken från Arbetsförmedlingen visar dock att det i de flesta fall inte är av avgörande betydelse för arbetslöshetssiffrorna hur många migranter som bor i kommunen. Exempelvis i Pajala kommun är över 15 procent av invånarna bosättare från andra länder. Men arbetslösheten hos dessa är ändå ”bara” 23 procent, vilket är förhållandevis litet.

Istället beror graden av arbetslöshet hos migranter framförallt på graden av arbetslöshet hos den ursprungliga lokalbefolkningen. I exempelvis Umeå, som har en relativt låg arbetslöshet för svenskar på under 4 procent, är också arbetslösheten för utländskt födda relativt låg, cirka 16 procent. Medan i Strömsund som har en hög arbetslöshet för svenskar, hela 7 procent, är 40 procent av migranterna arbetslösa.

Bäst läge för jobb har både norrlänningar och migranter i Kiruna och Gällivare kommun. Där är arbetslösheten drygt 3 procent bland infödda och bara 14 respektive 13 procent för de utrikes födda.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.


  • Publicerad:
    2018-04-22 09:00