BELGIEN. Statistik från den belgiska staden Antwerpen visar att belgarna redan är en minoritet i staden. Om man bara tittar på barn och ungdomar ser det ännu värre ut.

Statistik från Belgiens näst största stad Antwerpen visar att hela 74,10 procent har invandrarbakgrund bland barn mellan 0-9 år. Av 10-19-åringar har nästan 70 procent icke-belgisk bakgrund. I dagsläget är 58 procent av stadens innevånare invandrare eller personer med invandrarbakgrund, varav den största andelen kommer från Nordafrika. Invandringen har också påverkat arbetslösheten i staden, då 75 procent av alla arbetslösa i Antwerpen utgörs av invandrare.

Redan år 2007 beslutade de kommunala skolorna i Antwerpen att endast servera halalkött till alla skolbarn. Antwerpen var också första staden i Belgien där poliser fick utbilda sig för att ”respektera islam”, något som anammades av polisen i huvudstaden Bryssel efter att staden drabbats av terrordåd år 2016.

Källor:
Almost 75% of young children in Belgium’s second largest city have migrant backgrounds
Police FORCED to take lessons on ISLAM to foster ’respectful’ ties with Muslim communities


  • Publicerad:
    2018-03-31 20:00