FOLKUTBYTE. En ny studie från den tyska statistiska centralbyrån visar hur demografin i Tyskland förändrar sig och hur tyskarna går en framtid till mötes där de kommer att bli en minoritet i sitt eget land.

En ny tvåårig studie som den tyska statistiska centralbyrån har genomför visar hur invandring av rasfrämlingar och utvandring av tyskarna till och från Tyskland drastiskt har ändrat demografin i landet. I Västtyskland, där folkutbytet är som störst, har 42 procent av alla barn under sex år nu ”invandrarbakgrund”.

År 2018 utvandrade 82 000 flera tyskar från Tyskland än de som återvände – en trend som pågått sedan 2005. Under de senaste två åren har 217 000 tyskar emigrerat.

Födsel- och dödstalen ser också mörk ut i Tyskaland. Inom loppet av de senaste två åren har 500 000 fler tyskar avlidit än vad som fötts, med resultatet att Tyskland har förlorat 717 000 invånare.

Som en motvikt till detta är ”internationell invandring” till Tyskland extremt hög. År 2017 invandrade runt 1,4 miljoner utlänningar till Tyskland och i tillexempel Frankfurt är nu tyskarna en minoritet.

Idag har var fjärde invånare, eller 19,3 miljoner människor, i Tyskland så kallad invandrarbakgrund.

Källor:
42% of children under 6 in West Germany come from migrant background, study reveals
42% av alle barn under 6 år i Vest-Tyskland er rasefremmede


  • Publicerad:
    2018-10-23 23:25