EKONOMI. Eftersom så många invandrare inte har jobb som genererar skatteintäkter måste skatterna höjas, varnar Konjunkturinstitutets prognoschef.

— Många invandrare står utanför arbetsmarknaden. Detta skadar på sikt den svenska ekonomin, säger Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.

Efter åtta år är varannan utrikesfödd fortfarande arbetslös. Skillnaden mellan de i hög grad arbetande svenskarna och de arbetslösa invandrarna är på lång sikt ett stort problem för svensk ekonomi.

— Det är allvarligt att vi har de här skillnaderna i det längre perspektivet. Om man står utanför arbetsmarknaden under en lång tid måste man försörja sig på bidrag och det kommer kosta på de svenska statsfinanserna, säger Westerdahl enligt SVT.

— Just nu har vi en högkonjunktur och för att kunna möta den ökade efterfrågan behöver fler arbeta.

Konjunkturinstitutet har i uppdrag att analysera den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

— Vi har ett rättighetsbaserat välfärdssystem, rätt att få skola, vård och omsorg. Det är ett generöst system, men vi behöver ha att många arbetar. Är vi få blir skattebördan hög på dem som jobbar. Kommer inte fler in på arbetsmarknaden kommer vi att behöva höja skatterna i Sverige, säger Westerdahl.

Varför företag och myndigheter inte anställer fler människor ur den nyligen massimporterade ”breda spjutspetskompetensen” från Afrika och Mellanöstern förklarar Westerdahl inte.

Källa:
Konjunkturinstitutet: Därför är det så viktigt att få alla i jobb


  • Publicerad:
    2018-04-17 18:00