SVERIGE. Regeringen aviserar i sin vårbudget att man höjer skatterna för att finansiera mångkulturen och ökad massinvandring.

Finansminister Anders Borg spår tuffare ekonomiska tider och varnar för att Sverige kan råka illa ut vid en lågkonjunktur.

— Vi måste vara mer kärva i våra budskap och mer försiktiga i den ekonomiska politiken, säger Borg.

Den höga arbetslösheten i landet vill Borg heller inte åtgärda eftersom han menar att fler svenskar i arbete kan leda till ökad inflation. Riksbankens inflationsmål är 2 procent om året, vilket innebär att svenskarnas pengars och besparingars värde systematiskt urholkas. Istället för att omvärdera penningpolitiken väljer regeringen alltså att bibehålla och öka arbetslösheten.

Vad regeringen däremot vill satsa på är migration där budgetposten går från 2,6 miljarder kronor till 12,6 miljarder. I den siffran ingår inte kostnader för socialbidrag, skola, sjukvård, rättsväsende eller andra välfärdstjänster som invandrarna utnyttjar. De redan tungt beskattade svenskarna får nu även se redan tungt beskattade varor som alkohol, snus och cigaretter beskattas ännu mer för att staten ska kunna finansiera mångkulturen.

Samtidigt vittnar svenskar i alla offentliga verksamheter, som skola, vård och omsorg, om att kvaliteten är gravt undermålig och rentav livsfarlig när människor exempelvis har avlidit på grund av bristerna i sjukvården. Nyligen valde också en äldre svensk kvinna att begå självmord genom att hoppa från sin balkong efter att hon vägrats hjälp och vård av sin kommun.

Även på bostadsmarknaden råder det kris med extrem brist på bostäder. Det drabbar dock inte invandrarna som vid flera tillfällen tilldelats lägenheter efter att kommuner har vräkt svenskar från sina hem. 2012 vräktes också 103-åriga Anna från sitt äldreboende för att kommunen ville spara pengar åt verksamhet för så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Källor:
Mer pengar till migration och skola
Brist på vårdplatser bidrog till åtta dödsfall
Svenskarna vräks – grannar hotar flytta i protest
103-åring vräks – kommunen ska spara pengar


  • Publicerad:
    2014-04-09 17:45