HELSINGBORG. Fredriksdalshemmet skulle erbjuda 51 trygghetsbostäder åt människor över 70 år till sommaren. Dessa planer skrotas nu då lokalen istället kommit att användas för att inhysa så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Det var i slutet av förra året som Helsingborgs kommunala bostadsbolag Helsingborgshem köpte Fredriksdalshemmet som tidigare fungerat som vårdboende. Ursprungligen ville kommunen renovera byggnaden och öppna 51 trygghetsbostäder åt personer som är över 70 år, men då invandringstrycket ökade började kommunen istället att fylla byggnaden med invandrare och har nu lagt renoveringsplanerna på is.

— Eftersom andra behov har eskalerat så har styrelsen beslutat att fortsätta hyra ut det temporärt till kommunen fram till sommaren. Då tas ett nytt beslut på hur vi ska agera, säger Charlotte Albertsson, marknadschef på Helsingborgshem.

Helsingborgs Dagblad uppger att intresset för de planerade trygghetsbostäderna har varit högt och att det kommit in reaktioner till Helsingborgshem och kommunen sedan de beslutade att satsa på invandrare istället för pensionärer.

— Intresset för det nya trygghetsboendet har varit stort och vi förstår om många blir besvikna, säger Albertsson.

Svenskfientliga politiker och politiskt korrekta som förespråkar en politik som diskriminerar svenskar brukar säga att man inte får ställa ”svaga samhällsgrupper mot varandra”, vilket kan förklara varför Helsingborgs Dagblad valde att istället skriva att en politiker konstaterar att ”två olika behov här ställs mot varandra”. Oavsett vilka ord som används är detta ändå ett konkret exempel på hur invandrare prioriteras över svenskar.

Källa:
Nytt trygghetsboende får vänta


  • Publicerad:
    2016-02-24 16:50