SVERIGE. I Sverige satsas det som bekant oerhörda summor på att ta emot och ”hjälpa” rasfrämlingar. Samtidigt sitter våra äldre på underbemannade hem och många ges inte ens möjlighet att vistas utomhus. Det finns dock möjlighet för de äldre att ansöka om utevistelse.

Pensionär

Äldre svenskar tvingas att bo på underbemannade hem där de serveras undermålig mat och många ges inte ens möjlighet att få vistas utomhus trots att både kreatur och dömda brottslingar har det reglerat i lagen. Äldreminister Åsa Regnér menar att man ska se över problematiken.

Idag finns möjlighet för de äldre att ansöka om promenader utomhus, dock saknas resurser och många ansökningar nekas. För att överklaga krävs ofta såväl juridisk kompetens som tid och ork vilket få av våra äldre har.

Enligt en ledarskribent för Nya Wermlands-Tidningen är svaret att anhöriga ska ta ansvar för sina äldre eftersom det helt enkelt inte finns resurser för anställd personal på vårdboenden att ta med de boende på promenader ute i friska luften. Att sitta en stund på en balkong ska dock gå att ordna enligt Lisa Kihl, som är enhetschef för ett äldreboende i Karlskoga.

Källa:
Nya lagar inte svaret


  • Publicerad:
    2016-07-26 21:20