POLITIK. De så kallade pensionsgruppen, som är tillsatt av regeringen, säger ja till att höja pensionsåldern med två år. Från 67 till 69 år. Förslaget kommer under måndagen formellt att presenteras av Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund samt av förre Metallbasen Göran Johnsson.

Under måndagen kommer den förre partiledaren för Kristdemokraterna, Göran Hägglund, tillsammans med förre Metallbasen Göran Johnsson att presentera ett nytt förslag om att pensionsåldern bör höjas med två år. De kommer presentera sin genomgång för den så kallade pensionsgruppen under ledning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om vad som krävs för att arbetsmarknadens parter ska acceptera en höjd pensionsålder.

Enligt förslaget, som tolv arbetsmarknads­organisationer står bakom, kommer gränsen för att få rätt till att ta ut sin allmänna pension höjas från dagens 61 till 63 år. Samtidigt kommer gränsen för hur länge man förväntas arbeta att höjas från 67 till 69 år.

— Parterna har förklarat sig villiga att förhandla om det som behövs förhandlas efter en eventuell ändring av lagstiftningen när det gäller de pensionsrelaterade åldrarna, säger Hägglund.

Målet är att den nya lagen ska klubbas igenom innan valet 2018 så att pensionsåldern kan höjas redan år 2020.

Källa:
Ja till höjd pensionsålder


  • Publicerad:
    2016-09-19 11:40