SVERIGE. Nya avslöjanden visar att så kallade ensamkommande barn endast behöver skriva under ett intyg där de försäkrar på heder och samvete att de tror att en eller båda föräldrarna är avlidna för att få efterlevnadsstöd. Kostnaderna väntas enligt Pensionsmyndigheten stiga från 200 miljoner till 700 miljoner år 2020.

Nu väcks debatten kring huruvida Sveriges välfärdssystem ska vara öppet eller om det ska finnas olika system. Idag har alla barn i Sverige, oavsett om de är födda här eller inte, rätt till så kallade efterlevnadsstöd. Det är pengar som betalas ut till barn där en eller båda föräldrarna har avlidit. Ersättningen kan ligga på mellan 1 500 till 3 000 kronor och i vissa fall betalas det även ut retroaktivt upp till två år bakåt vilket kan ge barnet en summa på runt 70 000 kronor.

Efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen 2013 så sänktes kraven för rätt till efterlevnadsstöd, något som Pensionsmyndigheten nu väljer att använda som vägledning i samtliga fall. Enligt de nya reglerna krävs det endast ett intyg på ”heder och samvete” om att föräldrarna tros vara avlidna för att efterlevnadsstöd ska beviljas.

Sonila Yliniemi på Pensionsmyndigheten säger:

— Den domen påminde oss om att vi ställde alldeles för höga krav på intyg och bevisföring gentemot ansökande och i kombination med annat arbete som myndigheten gjorde för att förenkla för pensionssökare och pensionstagare så kom vi fram till att den här domen kunde vara vägledande.

Tidigare beviljade Pensionsmyndigheten var femte ansökan om efterlevnadsstöd medan de idag beviljar nio av tio. Men på Pensionsmyndigheten ser man absolut ingen anledning till att de så kallade barnen skulle utnyttja systemet för att få pengar.

— Jag tror inte att det finns incitament att missbruka, det ska alltid skyddas, barn som bor i landet ska ha trygghet, säger Yliniemi.

Antalet barn som under förra året fick efterlevnadsstöd var 10 000 men siffran väntas nu stiga till över 30 000 till år 2020. Kostnaderna väntas i samband med det stiga med ungefär 500 miljoner kronor.

Annika Strandhäll (S) säger:

— Regeringen har tagit ett tydligt initiativ och gett uppdrag i regleringsbrevet till både Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan att klarlägga hur bilden ser ut när det gäller de här olika möjliga stöden det ska man komma tillbaka med, återrapportera i maj och efter det får vi ta ett ställningstagande.

Strandhäll säger vidare att gällande beviskravet på heder och samvete så är det ett krav som är vanligt förekommande i myndighetssammanhang.

Källa:
Efterlevandestöd skjuter i höjden


  • Publicerad:
    2016-04-01 21:00