LUDVIKA. Trots att Ludvika kommun nyligen var tvungna att lägga ner byskolorna i ett försök att spara in sex miljoner kr har man inga problem att årligen slösa bort en halv miljon på hyra för ett tomt asylboende.

Nordfront har vid upprepade tillfällen tagit upp att Ludvika kommun vill spara sex miljoner kr på att lägga ner byskolorna i kommunen och bussa in eleverna till de mångkulturella skolorna i staden. Detta trots att folket gjort motstånd och krävt en folkomröstning i frågan, vilket kommunfullmäktige nyligen röstade ner.

Vi har även tidigare påvisat hur invandringen däremot får kosta enorma summor pengar. Till exempel läggs hela 4,4 miljoner kr på en så enkel sak som att lära invandrare att använda tvättstugor.

Nyligen framkom uppgifter om ytterligare slöseri på invandringen i Ludvika. Det är Dalarnas Tidningar som uppmärksammat att kommunen investerat en halv miljon i att renovera äldreboendet Solgärdet till asylboende-standard och årligen betalar 580 000 kr i hyra för byggnaden. Att invandringen kostar är ju inget nytt, utan det uppseendeväckande här är att kommunen låter byggnaden stå tom och inte ser något problem i det.

Förvaltningschefen Stina Stenberg säger att det är bra att ha lokalen i förebyggande syfte och verkar hoppas att Ludvika ska få fler så kallade ensamkommande flyktingbarn efter sommaren.

Källa:
Kostade halv miljon – lokaler för ensamkommande står tomma


  • Publicerad:
    2016-04-01 20:30