LUDVIKA. Ludvika kommunfullmäktige röstade ner förslaget om folkomröstning gällande byskolorna. Trots de 2 313 namnunderskrifter som samlades in röstades förslaget ner av de folkfientliga politikerna.

Pär Öberg håller ett anförande i Ludvika kommunfullmäktige.

Under måndagskvällen röstade Ludvikas kommunfullmäktige ner förslaget om en folkomröstning gällande byskolorna. Många åhörare hade samlats på mötet då denna fråga ligger kommunbefolkningen varmt om hjärtat.

Att majoriteten av åhörarna var för en folkomröstning hördes tydligt då de politiker som röstade ”ja” möttes av applåder och de andra av en bitter tystnad.

Motståndsrörelsens Pär Öberg höll ett anförande där han ifrågasatte de ansvariga politikernas beslut i byskolefrågan och uppmanade dem att börja tala sanning till folket.

Politikerna på ”nej”-sidan pratade mest om ekonomiska aspekter och att höja kunskapsnivån på skolan. Deras beslut påverkar barnen och deras familjer samt byarna de lever i på ett negativt sätt. Det förstår alla de 2 313 personerna som skrev på för folkomröstningen men det förstår inte Leif Pettersson (S) och Lars Handegard (V) eller någon av de andra politikerna som röstade ner förslaget.

För att förslaget om folkomröstning skulle röstas ner krävdes det att två tredjedelar röstade nej. När samtliga politiker röstat klart blev det 34 på ”nej”-sidan och 11 på ”ja”-sidan och därmed blev det ingen folkomröstning angående byskolorna.

Hela mötet filmades denna gång och går att se här. Öbergs anförande startar 15:20 in i klippet.


  • Publicerad:
    2016-03-21 22:25