Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Sundsvall kommun tänker lägga ned etniskt svensk byskola: “Inte kostnadseffektiv”

SUNDSVALL. Majoritetsstyret bestående av S, V och C har beslutat att lägga ned Allsta skola i Sundsvalls kommun. Men kritiken från oppositionen är hård.

Ryska avfolkningsbygder omvandlas till räddningssamhällen för vita barn

RYSSLAND. Byar på den ryska landsbygden tar sig an föräldralösa vita barn för att rädda barnen och för att utveckla samhället.

Migrationsverkets pengar försvann – nu måste Vilhelmina spara 40 miljoner

VÄSTERBOTTEN. Vilhelmina kommun blöder ekonomiskt och ska nu spara 40 miljoner kronor de kommande åren. Nedskärningar och möjligtvis en nedlagd byskola är att vänta. Enligt ett kommunalråd beror katastrofresultatet mycket på att Migrationsverket har minskat sitt stöd.

Rasbråk på högstadieskola i Lunds kommun

SKOLA. Medströmsmedia väljer av politiska skäl bort att rapportera relevant information, även beträffande vardagshändelser på landets skolor.

Ingen folkomröstning i Ludvika!

LUDVIKA. Ludvikas kommunfullmäktige röstade ner förslaget om en folkomröstning gällande byskolorna. Trots de 2 313 namnunderskrifter som samlades in röstades förslaget ner av de folkfientliga politikerna.