VÄSTERBOTTEN. Vilhelmina kommun blöder ekonomiskt och ska nu spara 40 miljoner kronor de kommande åren. Nedskärningar och möjligtvis en nedlagd byskola är att vänta. Enligt ett kommunalråd beror katastrofresultatet mycket på att Migrationsverket har minskat sitt stöd.

Centrala Vilhelmina. Foto: Oskar Karlin (CC BY-SA 2.0).

Vilhelmina har ett budgetunderskott på 40 miljoner kronor. Enligt kommunalrådet Annika Andersson (C) beror den ekonomiska situationen på minskande befolkning och lägre skatteintäkter, men framförallt på minskat stöd från Migrationsverket.

— Vi stod plötsligt med en för stor kostym. För mycket personal och lokaler. Nu måste vi spara. Det är fruktansvärt att en statligt myndighet kan göra så här. Det borde finnas några års nedtrappningsersättning, säger Annika Andersson till SVT.

Det blir tufft framöver för kommunen med uppsägningar och neddragningar. Man föreslår även att lägga ner en byskola. Detta har lett till stor oro bland föräldrar till skolbarnen.

Den 31 december 2018 hade Vilhelmina kommun 6752 invånare, varav 568 av dem var utrikes födda.

Källa:
Vilhelmina går back ännu mer – 40 miljoner kronor måste sparas in


  • Publicerad:
    2019-04-17 09:00