GÖTEBORG. På Svartedalens äldreboende i Göteborg har man sedan februari 2015 låtit sina anställda arbeta sextimmarsdagar med bibehållen heltidslön. Resultaten blev färre sjukskrivningar och fler aktiviteter för de äldre.

En forskningsrapport om arbetstidsförkortning presenteras i dag på en seminarium i Göteborg. På Svartedalens äldreboende har man låtit personalen arbeta sextimmarsdagar under ett års tid för att utreda om det kan ha en positiv effekt på de anställda. Förutom att arbetsdagarna blev kortare har de anställda även fått bibehållen heltidslön.

Forskningsprojektet har pågått sedan i februari 2015 och ska avslutas i december 2016. Under det gångna året har 80 undersköterskor arbetat endast sex timmars arbetspass och resultatet har varit bra. I kväll kommer politikerna att fatta beslut om projektets framtid.

Antalet sjukskrivningar har minskat kraftigt bland de anställda och fler aktiviteter har kunnat planeras och genomföras med de äldre. Sjukskrivningsantalet i Svartedalen var redan innan försöket relativt lågt jämfört med genomsnittet i Göteborg, men man ser ändå positivt på sänkningen av antalet sjukskrivna. Personalen har under projektets gång blivit både piggare och friskare samt att de motionerar mer.

— Alla resultat pekar i rätt riktning. Störst effekt ser vi på sjukskrivningarna, som fortsätter att minska. Nu ligger de på 5,8 procent, jämfört med stadens genomsnitt på 12,1 procent, anser kommunalrådet Daniel Bernmar (V).

Forskningsprojektet har mött hårt motstånd hos Alliansen och Sverigedemokraterna som har lämnat in en motion där man anser att projektet bör avbrytas omedelbart. De menar att om man inför sextimmarsdagar på alla äldreboenden i Göteborg kommer det röra sig om en halv miljard.

— Det här är ett populistiskt projekt som slösar med medborgarnas pengar, sade då det moderata kommunalrådet Maria Rydén.

Även i Västerbotten planerar man nu för ett försök om kortare arbetsdagar. Om försöket blir av vet man ännu inte, men det enligt planerna ska det dras igång i höst.

— En arbetstidsförkortning kan ju vara en faktor som bidrar till en bättre arbetsmiljö, attraktivare arbetsplatser och lägre sjuktal, säger Johanna Näslund, HR-direktör i Västerbottens läns landsting.

Källa:
Sextimmarsdag på prov gav färre sjukskrivna
Sextimmarsdagar hänger i luften


  • Publicerad:
    2016-04-21 10:15